กปภ. พร้อมจัดพิธีส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเล ได้ ม.ค. ปี 62

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กปภ. ล้างระบบท่อลอดใต้ทะเลที่จะส่งจ่ายน้ำไปยังเกาะสมุย เร่งส่งจ่ายน้ำประปาให้เร็วที่สุด พร้อมจัดพิธีส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเล ได้ ม.ค. ปี 62

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ดำเนินการติดตามความคืบหน้า "โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย" อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างไล่น้ำทะเลออกจากระบบท่อและใช้คลอรีนล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อ แต่เนื่องจากเส้นท่อมีขนาดใหญ่และมีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร จึงต้องใช้ระยะเวลาในการล้างทำความสะอาด เพื่อให้แน่ใจว่า ภายในเส้นท่อมีความสะอาดอย่างแท้จริง หลังจากนั้นจะเป็นการประสานท่อลอดใต้ทะเลกับระบบส่งจ่ายน้ำบนเกาะสมุย ควบคู่ไปการทดสอบระบบทั้งหมดให้สมบูรณ์ที่สุด คาดว่า ภายในสิ้นปี 2561 จะแล้วเสร็จ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ต้นปี 2562 จะสามารถส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนเกาะสมุยได้อย่างแน่นอนทั้งนี้ กปภ. จะจัดพิธีส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย ประมาณเดือน ม.ค. 2562

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า หากการประสานท่อลอดใต้ทะเลกับระบบส่งจ่ายน้ำของเกาะสมุยแล้วเสร็จ จะเพิ่มกำลังการผลิตได้อีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น จึงสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง รองรับความต้องการใช้น้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต และคาดว่า ความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคจะหมดไป อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือประชาชนรวมพลังร่วมกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตามแนวคิด "Save Water, You make it" หรือ "ประหยัดน้ำ คุณทำได้"

6/12/2561  ฐานเศรษฐกิจ (6 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา