เล็งสร้างเทอร์มินอล3สนามบินอุดรฯ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“ไพรินทร์” ตรวจงานสนามบินอุดรธานี จี้ ทย. ดึงระบบคุณภาพ ISO 9000 มาใช้ เตรียมสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 พร้อมปรับปรุงหลัง 1-2 เริ่มปี 65 เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 2,500 คนต่อชั่วโมง

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของท่าอากาศยานอุดรธานีว่า ได้กำชับให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนด เพื่อความปลอดภัยในทุกมิติของท่าอากาศยาน พร้อมทั้งให้นำระบบคุณภาพ ISO 9000 มาใช้กับท่าอากาศยานทุกแห่ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงได้เน้นย้ำให้จัดบริการรถสาธารณะเชื่อมต่อจากท่าอากาศยานไปยังตัวเมืองอุดรธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารด้วย ด้านนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ท่าอากาศยานอุดรธานี มีอาคารผู้โดยสาร 2 หลัง มีพื้นที่รวม 19,459 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 1,200 คนต่อชั่วโมง หรือ 3.4 ล้านคนต่อปี มีลานจอดอากาศยานขนาด 135 x 590 เมตร รองรับอากาศยาน B737/A320 จำนวน 11 ลำในเวลาเดียวกัน และพื้นที่จอดรถยนต์จอดรถได้ 665 คัน

ปัจจุบันมี 4 สายการบินทำการบินประจำ ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ รวมไป-กลับ56 เที่ยวบินต่อวัน นางอัมพวัน กล่าวต่อว่า ท่าอากาศยานอุดรธานี กำลังดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน โดยโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น 2 หลัง (24 ยูนิต) วงเงิน 41.35 ล้านบาท มีความคืบหน้า 50% และโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล วงเงิน 1.69 ล้านบาท มีความคืบหน้า 80% นอกจากนี้ยังมีแผนก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 พร้อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 2,500 คนต่อชั่วโมง หรือ 7.4 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 65

12/12/2561  เดลินิวส์ (12 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา