ออกแบบ800ล.ไฮสปีด"โคราช-หนองคาย"

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ประชุมครม.สัญจรที่จ. หนองคาย 13 ธ.ค.นี้  รฟท.จะเสนองบออกแบบ รถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง350 กม. งบ 800 ล้านบาท

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) แจ้งว่าในการประชุมครม.สัญจรที่จ. หนองคายวันที่ 13 ธ.ค.นี้  รฟท. จะรายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีด)ไทย-จีนเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานพร้อมทั้งเสนอเพื่อทราบเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการออกแบบรถไฟไทย-จีน เฟส 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง350 กม. งบประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ระยะเวลาออกแบบไม่นานเพราะมีแผนก่อสร้างเฟส 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นคราชสีมา ระยะทาง 252กม. งบประมาณ 1.79 ล้านบาท  เป็นต้นแบบอยู่แล้ว ขณะนี้การรถไฟฯ  ได้ก่อสร้างช่วงสัญญาที่1 กลางดง-ปางอโศก ระยะทาง3.5 กม. ส่วนช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11กม.  อยู่ระหว่างการประมูล ซึ่งจะเหลืออีก12 สัญญา  

โดยการรถไฟฯ ได้เตรียมเร่งเปิดประมูลงานก่อสร้างอีก 5 สัญญา งบประมาณ  5 หมื่นล้านบาท และเปิดประมูลต่อไปอีก 7 สัญญาที่เหลือ งบประมาณ  7 หมื่นล้านบาท ภายในเดือนม.ค.-ก.พ.นี้   ทั้งนี้สำหรับสัญญา 2.3 งานระบบราง ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท นั้นยังติดปัญหาในหลายประเด็นจึงยังไม่สามารถเสนอร่างสัญญาให้ที่ประชุมครม.สัญจรพิจารณาได้

11/12/2561  เดลินิวส์ (11 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา