อัพเดทสร้างทางแยกต่างระดับเมืองอุดรธานี

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

"อาคม" ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี แก้จราจร ลดเวลาเดินทางอุดรฯ-หนองคาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี โดยมีนายสุพัฒน์ พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ ณ หมวดทางหลวงเก่าน้อย อ.เมือง จ.อุดรธานี สำหรับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี ถนนอุดรธานี-หนองคาย มีระยะทางก่อสร้าง 3.833 กม. งบประมาณดำเนินการ 1,048,112,000 บาท สร้างเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี ด้านเหนือ ให้เกิดความคล่องตัวของสัญจร รองรับปริมาณจราจรในอนาคต รวมทั้งเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง จ.อุดรธานีและหนองคาย เพิ่มประสิทธิภาพให้ถนนวงแหวนรองเมืองอุดรธานี ด้านทิศเหนือ ให้สามารถเคลื่อนตัวผ่านจุดตัดทางแยกได้โดยไม่ต้องหยุดรอสัญญาณไฟจราจร นอกจากนี้สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุดรธานี หนองคายและสกลนคร

โครงการฯ แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่ 1.งานทางลอด 4 ช่องจราจร กว้าง 18.20 เมตร ความยาว 435.20 เมตร 2.งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง เป็นสะพานคู่ข้ามทางแยก ความยาว 435.50 เมตร 3.งานก่อสร้างคันทางใหม่ ระบบระบายน้ำ ระบบไฟส่องสว่าง และ 4.งานก่อสร้างสะพานทางลอด งานควบคุมงานระบบทางลอด และงานภูมิสถาปัตย์ ทั้งนี้นายอาคม ได้มอบให้กรมทางหลวง (ทล.) ไปออกแบบปฏิมากรรมในอุโมง เพื่อให้เกิดความสวยงามและแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของอุดรธานี รวมทั้งเพิ่มไฟส่องสว่างในอุโมงค์เน้นให้เกิดความปลอดภัยในการก่อสร้างสะพานทางข้าม มอบสำนักความปลอดภัย ทล. ดูแลระบบเกี่ยวกับทางข้ามให้มีความปลอดภัย ควรระมัดระวังด้านเสียงและวัสดุก่อสร้างตกใส่รถที่สัญจรไปมาในขณะก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยมากที่สุด

11/12/2561  เดลินิวส์ (11 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา