กทพ.เทคอนกรีตสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนถนนเลียบทางรถไฟเปิดใช้ มี.ค.ปีหน้า

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

?วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15.39 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและเทคอนกรีต โครงการสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนถนนเลียบทางรถไฟ (บริเวณใกล้จุดตัดซอยชัยพฤกษ์) โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวรายงานและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

?ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ กล่าวในรายละเอียดว่า กระทรวงคมนาคม โดย กทพ. และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อขยายโครงข่ายการขนส่งทางบกและทางรางจากในเมืองไปยังทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนน เลียบทางรถไฟ (Local Road) ในพื้นที่โครงการตลอดแนวสายทาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทิศทางการเดินรถบริเวณดังกล่าว ให้เป็นการเดินรถทางเดียว (One-way) และยกเลิกทางข้ามทางรถไฟระดับดิน ซึ่งภายหลังจากการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ปัจจุบันพบว่ายังคงมีทางข้ามทางรถไฟระดับดินที่ยังคงเปิดใช้งานเป็นบางตำแหน่ง และเกิดปัญหาจราจรในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ผู้ใช้ทางและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการยกเลิกทางข้ามทางรถไฟระดับดินว่า สะพานกลับรถในปัจจุบันที่ก่อสร้างไว้มีระยะทางไกล ไม่สะดวกในการเดินทางและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ในการสัญจรและประกอบอาชีพจำนวนมากต้องเดินทางเพื่อไปกลับรถในตำแหน่งที่ไกล ทำให้มีความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางผ่านจุดตัดทางร่วม ทางแยกในหลายตำแหน่ง

กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ทาง และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้มีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

โดยการก่อสร้างสะพานกลับรถจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ สะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุจำนวน 2 ตำแหน่ง (ตะวันตก และตะวันออก) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในต้นปี 2562 สะพานกลับรถบริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์ (กม.4+100) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างหน่วยงานเรื่องการใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง และสะพานกลับรถจักรยานยนต์บริเวณใกล้ชุมชนชัยพฤกษ์ (กม.5+200) ที่จะทำพิธีบวงสรวง และเทคอนกรีตในวันนี้

?โดยโครงการสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนถนนเลียบทางรถไฟ เป็นสะพานกลับรถที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางที่ต้องการเดินทางข้ามถนนเลียบทางรถไฟจากฝั่งใต้ (เชื่อมต่อถนน บรมราชชนนี) ไปยังถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ (เชื่อมต่อชุมชนชัยพฤกษ์และชุมชนร่มรื่น) มุ่งหน้าไปยังบางกรวย ซึ่งจากเดิมผู้ใช้ทางสามารถเดินทางข้ามฝั่งด้วยทางข้ามทางรถไฟระดับดิน แต่ภายหลังทางข้าม ดังกล่าวถูกยกเลิกไป ทำให้ปัจจุบันต้องไปใช้สะพานกลับรถบริเวณซอยทุ่งมังกร (กม.2+400) เพื่อเดินทาง ข้ามฝั่งซึ่งมีระยะ (ไป-กลับ) ประมาณ 6-8 กิโลเมตร

สะพานกลับรถจักรยานยนต์ตำแหน่งนี้เป็นสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1 ช่องจราจร โดยการดำเนินงานประกอบด้วย ก่อสร้างทางวิ่งของสะพานกลับรถจักรยานยนต์พร้อมราวกันตกและไฟฟ้าส่องสว่าง ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเลียบทางรถไฟทั้งสองฝั่ง โดยผู้ใช้ทางบนถนนบรมราชชนนีสามารถเดินทางเข้าสู่สะพานกลับรถตำแหน่งนี้ด้วยเส้นทางถนนชัยพฤกษ์และทางเชื่อมใต้ด่านบรมราชชนนี เข้าสู่ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งใต้ (ทิศทางมุ่งหน้ากาญจนาภิเษก) เพื่อขึ้นสะพานกลับรถและลงสู่ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ (ทิศทางมุ่งหน้าบางกรวย) ได้ โดยการดำเนินโครงการใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 12 เดือน โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี 2562

และสำหรับผู้ใช้ทางที่ใช้รถยนต์จะสามารถกลับรถโดยใช้สะพานกลับรถยนต์ที่บริเวณใกล้จุดตัดถนนราชพฤกษ์ (กม.4+100) ซึ่งเป็นสะพานกลับรถโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรูปเกือกม้า ขนาด 1 ช่องจราจร อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางที่เดินทางจากถนนเลียบทางรถไฟฝั่งใต้ (มุ่งหน้ากาญจนาภิเษก) เชื่อมต่อถนนชัยพฤกษ์และทางเชื่อมใต้ด่านบรมราชชนนี และผู้ใช้ทางบนถนนราชพฤกษ์ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ (มุ่งหน้าไปยังบางกรวย) โดยเมื่อก่อสร้างสะพานกลับรถยนต์ และสะพานกลับรถจักรยานยนต์ทั้งสองตำแหน่งแล้วเสร็จ จะทำให้ผู้ใช้ทางสามารถร่นระยะทางในการเดินทางข้ามฝั่ง (ไป-กลับ) เหลือเพียง 2 กิโลเมตร สำหรับรถจักรยานยนต์ และ 2-4 กิโลเมตร สำหรับรถยนต์

“สะพานกลับรถทั้ง 2 ตำแหน่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์การใช้พื้นที่ก่อสร้าง โดยมีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เป็นผู้กำกับดูแลระหว่างการก่อสร้าง”

21/12/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (21 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา