อุตตม-สมชายตบเท้าลงพื้นที่ภาคตะวันออก เร่งดัน ศก.ฐานราก-อีอีซี

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

“อุตตม” นำทัพลงพื้นที่ภาคตะวันออกหารือร่วมเอกชนเร่งเพิ่มประสิทธิภาพเอสเอ็มอี ดันศูนย์ทดสอบยานยนต์รับลงทุนอีอีซี “สมชาย” เร่งช่วยเหลือเอสเอ็มอีในพื้นที่ ดันเอสเอ็มอี แบงก์เร่งรัดปล่อยกู้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการและหารือร่วมภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดจันทบุรี ว่า ได้ร่วมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเอกชนมีความต้องการให้รัฐบาลช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มีแนวทางแก้ไข โดยใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SME มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 โดย SME ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 10% และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนได้ประมาณ 3-5% ของต้นทุนทั้งหมด

นอกจากนี้ จังหวัดระยองมีความต้องการให้มีศูนย์กำจัดของเสียไม่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำลังศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดบ่อฝังกลบของเสียไม่อันตรายและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะได้ในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบันนี้กำจัดขยะชุมชนทั่วไปอย่างครบวงจร และยังมีพื้นที่ว่างสามารถสร้างศูนย์กำจัดของเสียไม่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมได้

ส่วนความก้าวหน้าของโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ อำเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการปรับพื้นที่จำนวน 375 ไร่แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าในระยะที่ 1 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายน 2561 โดยสนามทดสอบยางล้อ R117 ห้องทดสอบและปฏิบัติการมาตรฐานยางล้อที่ยึดมาตรฐานของยุโรปมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ส่วนการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานจะแล้วเสร็จตามลำดับ ซึ่งศูนย์ทดสอบฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในอีอีซี

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท สยามโปรฟรุ๊ต จำกัด ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้ผลิตน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้ร่วมหารือกับผู้บริหารบริษัทที่มีปัญหาการขยายกิจการไม่สามารถสร้างห้องเย็นได้ เนื่องจากยังรอประกาศใช้ผังเมืองจันทบุรีใหม่ที่มีการแก้ไขแล้ว จึงทำให้ปัจจุบันนี้ไม่มีห้องเย็นเก็บวัตถุดิบที่รับซื้อจากชาวสวน จึงต้องใช้วิธีการเช่าห้องเย็นเป็นรายเดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 1 ล้านบาท จึงจะนำปัญหาดังกล่าวรายงานให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ

พร้อมทั้งได้สั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เร่งรัดการปล่อยเงินกู้สินเชื่อ SME ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเบื้องต้น และเป็นทุนให้ผู้ประกอบการพร้อมที่จะขยายโรงงานได้ทันทีเมื่อกฎหมายผังเมืองประกาศใช้

5/2/2561  MGR Online (5 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน