ปัดพับโครงการด่วน กระทู้-ป่าตอง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เตรียมหาเอกชนร่วมลงทุน ไม่พับแผนสร้างทางด่วนภูเก็ต หมื่นล้านบาท ยันเกิดแน่ เล็งดึงเอกชนรายใหญ่ร่วมลงทุน

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงคมนาคมได้สั่งการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปทบทวนความคุ้มค่าและความเสี่ยงในการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต งบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท พบว่าโครงการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ(EIRR) มากกว่า 12% ถือว่าคุ้มค่าต่อการพัฒนา   และไม่สามารถยกเลิกโครงการได้  เนื่องจากอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 58-62 (Project Pipeline) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   อีกทั้งยังมีมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบในหลักการและมอบหมายการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.)ไปดำเนินการ  แต่ผลตอบแทนทางการเงินไม่สูงมากอาจต้องให้เอกชนรายใหญ่เข้ามาร่วมทุนพีพีพีเนื่องจากรายได้เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สม่ำเสมอในระยะยาว  

นอกจากนี้อาจต้องเพิ่มข้อเสนอเพิ่มเติมในเอกสารประกวดราคา(ทีโออาร์) เพื่อจูงใจเอกชนให้เข้าร่วมทุนมากขึ้น รายงานข่าวแจ้งต่อว่า  สำหรับประเด็นค่าก่อสร้างอุโมงค์ลอดภูเขานาคเกิดที่ต้องใช้เงินจำนวนมากทำให้ต้นทุนสูงนั้นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงได้สั่งการให้ไปดูแนวทางกรณีไม่มีเอกชนสนใจร่วมทุน  อาจเสนอขอเปลี่ยนให้หน่วยงานอย่างกรมทางหลวง(ทล.)เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง  โดยใช้งบประมาณของภาครัฐแทน แต่แนวทางดังกล่าวต้องเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องจากเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพีพีพี  หลังจากนี้จะนัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการโดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมเพื่อเคาะแนวทางต่อไป    

ทั้งนี้กระทรวงฯยังมองว่าโครงการดังกล่าวคุ้มค่าทั้งในแง่เศรษฐกิจและด้านสังคมเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางถนนกะทู้-ป่าตองนั้นมีเขตทางแคบ เส้นทางมีความคดเคี้ยว และ ลาดชันสูงตามลักษณะภูมิประเทศของภูเขาที่ถนนตัดผ่านและด้วยปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและปัญหาจราจรอีกด้วย รายงานแจ้งต่ออีกว่า  ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) สำหรับรูปแบบทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ก่อสร้างเป็นทางยกระดับ ช่วงกลางเส้นทางมีอุโมงค์ทางลอด รวมระยะทาง 3.98 กม. จุดเริ่มต้นถนนพระเมตตา  ต.ป่าตอง  อ.กะทู้ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ  แบ่งเป็นสำหรับรถยนต์ 2 ช่อง และรถจักรยานยนต์ 2 ช่อง แนวสายทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด จากนั้นเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง 1.85 กม. ตามแผนจะเปิดให้บริการในปี 67 และจัดเก็บค่าโดยสาร 15-240 บาท

5/2/2561  เดลินิวส์ (5 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน