‘ITD’เร่งตุนวัสดุ รับเมกะโปรเจ็กต์

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

อิตาเลียนไทยเร่งเตรียมความพร้อมวัสดุก่อสร้าง รับเมกะโปรเจ็กต์ปี 61 ยันได้รับผลกระทบภาวะขาดแคลน แม้จะมีแหล่งวัสดุเองแต่ยังเร่งหาเพิ่ม วอนรัฐเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การออกสัมปทานบัตรให้ชัดเจน

แหล่งข่าวระดับสูงของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) หรือ ITD กล่าวถึงความพร้อมการจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับโครงการต่างๆของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างการเร่งผลักดันในปี 2561 นี้ว่า โครงการภาครัฐได้ทยอยก่อสร้างออกมาตั้งแต่ปี 2559 และที่อยู่ระหว่างการเร่งผลักดันในปีนี้ ITD ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างเช่นเดียวกับรายอื่นๆ

ทั้งนี้แม้ ITD จะมีแหล่งวัสดุและมีพื้นที่สัมปทานเป็นของตนเอง อีกทั้งการต่ออายุสัมปทานก็ได้กระทำไว้ล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตามในการต่อใบอนุญาตพบว่ายังใช้ระยะเวลานาน ซึ่งประเด็นนี้ภาครัฐควรต้องเร่งพิจารณาแก้ไขดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น

“ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาจึงได้เร่งจัดหาแหล่งวัสดุเพิ่มเติม โดยเฉพาะแหล่งใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างให้มากที่สุด ทั้งการจัดซื้อที่ดินและการขอสัมปทานจากภาครัฐเพื่อให้การดำเนินโครงการได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและใช้ระยะเวลาก่อสร้างที่สั้นที่สุดนั่นเอง”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ดังนั้นจึงอยากนำเสนอไปยังภาครัฐในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ประเภท หิน ดิน ทราย ที่ส่อแววจะขาดแคลนอย่างมากในวันนี้ว่า ภาครัฐควรกำหนดหลักเกณฑ์การออกสัมปทานบัตร และกำหนดกรอบระยะเวลาชัดเจน ควรดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ล่าช้าดังเช่นช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากจะกระทบต่อระยะเวลาและส่งผลพวงไปถึงการก่อสร้างได้ในที่สุดนั่นเอง

“กรณีการนำเข้าวัสดุ ประเภท หิน ดิน ทราย หรือซีเมนต์ ITD ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆนั้นขอให้พิจารณาใช้วัสดุที่หาได้ในประเทศเป็นหลักก่อน หากไม่เพียงพอจึงควรพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าต่อไป”

5/2/2561  ฐานเศรษฐกิจ (5 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน