เลขาฯสภาวิศวกร เผยความคืบหน้า “โครงการรถไฟฟ้าไทย-จีน” เร่งจัดหลักสูตรถ่ายโอนเทคโนโลยี

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าไทย-จีนว่า ขณะนี้ สภาวิศวกรกำลังเร่งจัดหลักสูตรถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านออกแบบงานโยธา 11 แขนง และการเชื่อมต่อกับแขนงอื่นๆ เช่นไฟฟ้า และเครื่องกลอีก 16 แขนง โดยเมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายแล้ว ทางไทยจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวที่ประเทศจีน โดยจะนำความรู้ที่ได้มาฝึกอบรมวิศวกรไทยรุ่นต่อๆไป เพื่อเตรียมความพร้อมวิศวกรไทยที่จะรองรับงานออกแบบด้านโยธาในเฟส 2 ช่วง นครราชสีมา-หนองคาย สำหรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เช่น การประกอบตู้รถ การสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบ จะได้เจรจากับฝ่ายจีนต่อไป

6/2/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (6 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน