"กนอ."จ่อเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3กลางปีนี้

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

"กนอ." เตรียมเปิดทางดึงเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 มูลค่า 11,000 ล้านบาท ภายในกลางปีนี้ รองรับการขยายตัวอุตสสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี เผยนักลงทุนบางรายให้ความสนใจแล้วโดยเฉพาะคลังLNG การก่อสร้างท่าเทียบเรือบนพื้นที่ถมทะเล ฯลฯ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กลางปี 2561 นี้กนอ.เตรียมเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ที่มีพื้นที่ 1,000 ไร่ภายใต้งบประมาณ 11,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนา พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สำหรับการพัฒนาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. พื้นที่ถมทะเลและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย งานขุดลอกร่องน้ำเดินเรือและแอ่งกลับเรือ งานถมทะเล งานก่อสร้างเขื่อนหินกันทรายรอบพื้นที่ งานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือ

2.การก่อสร้างท่าเทียบเรือบนพื้นที่ถมทะเลเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าโดยแบ่งเป็นท่าเทียบเรือสินค้าเหลว 2 ท่า มีพื้นที่ 200 ไร่ ความยาวหน้าท่า 814 เมตร ท่าเทียบเรือก๊าซ 3 ท่า มีพื้นที่ 200 ไร่ ความยาวหน้าท่า 1,415 เมตร ท่าเทียบเรือบริการ รวมถึงคลังสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ 150 ไร่

"ขณะนี้มีนักลงทุนและเอกชนบางรายให้ความสนใจทั้งในส่วนของพื้นที่ถมทะเลและส่วนการก่อสร้างท่าเทียบเรือบนพื้นที่ถมทะเล การจัดสร้างพื้นที่จัดเก็บถังสารเคมี(Liquid Chemical Tank farm) และถังเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG Storage Tank) การก่อสร้างท่าเทียบเรือบนพื้นที่ถมทะเลเพื่อลงทุนโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) บนพื้นที่จำนวนประมาณ 200 ไร่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งหมดอยู่ระหว่างการศึกษาเงื่อนไขสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชน และหากคณะกรรมการนโยบายอีอีซีเห็นชอบกับโครงการก็จะมีการประกาศเชิญชวนให้เอกชนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเพื่อร่วมลงทุนต่อไป"นายวีรพงศ์กล่าว

ปัจจุบันท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย และมีจำนวนท่าเทียบเรือให้บริการ 32 ท่า ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 5.3 % ต่อปี และในปี พ.ศ. 2560 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีปริมาณเรือเทียบท่ากว่า มากกว่า 7,000 ลำ มีปริมาณสินค้าผ่านท่ารวมมากกว่า 44,652,387 ตัน มีมูลค่าสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดรวมทั้งสิ้นกว่า 489 ล้านบาท ซึ่งท่าเรือฯมาบตาพุดยังคงเป็นท่าเรือและฐานการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

12/2/2561  MGR Online (12 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน