วางไทม์ไลน์ไฮสปีด “ไทย-จีน” รัวประมูลตอน 2 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิกใน พ.ค. ตอน 3, 4 ครบใน ก.ค. 61

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ไทย-จีนประชุมร่วมครั้งที่ 23 วางไทม์ไลน์รถไฟความเร็วสูง กทม.-โคราช เร่งจีนส่งแบบตอน 2 (สีคิ้ว-กุดจิก) 11 กม. ภายใน มี.ค.เพื่อเปิดประมูลใน พ.ค. นี้ ส่วนตอน 3, 4 ทยอยส่งแบบและประมูลใน ก.ค. ขณะที่ช่วงจากบางซื่อ-แก่งคอยตั้งเป้าเปิดประมูล ก.ย. 61 เป็นตอนสุดท้าย พร้อมเตรียมเสนอครม. มิ.ย.นี้ขอจ้างทบทวนการศึกษาช่วงโคราช-หนองคาย ขณะที่เตรียมหารือ 3 ประเทศ “ไทย-ลาว-จีน” ในการเชื่อมเส้นทางแบบไร้รอยต่อ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เจรจาในการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย และการเชื่อมโยงโครงข่ายการพัฒนาเส้นทางรถไฟเขื่อมโยงไทย-สปป.ลาว และจีนตอนใต้ คืบหน้าใน 5 ด้าน

ในส่วนของการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252.35 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 179,412.21 ล้านบาท ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยยืนยันถึงกำหนดการในการส่งแบบรายละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการในช่วงดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโยธาที่ฝ่ายรัฐบาลจีนจะดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนด

ในส่วนของตอนที่ 1 ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว ตอนที่ 2 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ฝ่ายจีนจะส่งแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม และฝ่ายไทยจะตรวจแบบ จัดทำราคากลาง และจัดทำ TOR ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระบวนการประกวดราคาในเดือนพฤษภาคม 2561

ตอนที่ 3 ช่วงมวกเหล็ก-ลำตะคอง (อุโมงค์) จีนจะนำส่งร่างแบบรายละเอียดในเดือนมีนาคม ซึ่งคาดว่าจะส่งแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2561 และจัดทำ TOR ต่อไป คาดว่าจะเริ่มกระบวนการประกวดราคาในเดือนมิถุนายน 2561

ตอนที่ 4 ช่วงแก่งคอย-บันไดม้า-โคกกรวด-ลำตะคอง-โคราช ฝ่ายจีนจะส่งร่างแบบรายละเอียดในเดือนเมษายน หลังจากนั้นจะตรวจสอบแบบต่อไป โดยคาดว่าจะส่งแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ได้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการในการจัดทำราคากลางก่อนจะเริ่มการประกวดราคาในเดือนกรกฎาคม 2561

***เร่งแบบช่วงบางซื่อ-แก่งคอย ตั้งเป้าเปิดประมูลก่อสร้าง ก.ย. 61

ส่วนเส้นทางช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง-นวนคร-บ้านโพธิ์-พระแก้ว-สระบุรี-แก่งคอย-เชียงรายน้อย ฝ่ายจีนจะส่งร่างแบบรายละอียดในเดือนมิถุนายน 2561 และฝ่ายไทยจะได้ตรวจสอบร่างแบบดังกล่าว คาดว่าฝ่ายจีนจะได้ส่งแบบรายละเอียดในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 จัดทำราคากลางและเริ่มการประกวดราคาในเดือนกันยายน 2561

***มิ.ย.นี้เสนอ ครม.ขอจ้างทบทวนการศึกษา ช่วงโคราช-หนองคาย

สำหรับโครงการระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย ฝ่ายไทยจะได้ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน 2561 หลังจากนั้นจะได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดในเดือนมิถุนายน และจะออกแบบรายละเอียดประมาณ 10 เดือน ก่อนดำเนินการประกวดราคาในราวไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ต่อไป

นอกจากนี้ จะมีการประสานงานเพื่อการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทย-สปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีนในการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายเขื่อมโยงในอนุภูมิภาค ซึ่งฝ่ายจีนได้ตกลงที่จะเป็นผู้ดำเนินการเชิญผู้แทนระหว่างรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศมาเจรจาหารือกันในการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟความเร็วสูงในช่วงจากหนองคายถึงกรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องมีการดำเนินการก่อสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันในระยะต่อไป และจะทำให้การเดินรถไฟความเร็วสูงดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงในระหว่างอนุภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมการในเรื่องการลดอุปสรรคในเรื่องการเดินทางของประชาชนของทั้ง 3 ประเทศ อันเกิดจากการตรวจคนเข้าเมือง และระบบการตรวจพิธีการด้านศุลกากรในลำดับต่อไป

*สรุปงานระบบรถไฟ (สัญญา 2.3) มี.ค.นี้

สำหรับการดำเนินงานในสัญญา 2.3 (งานระบบรถไฟและการฝึกอบรม) ทั้งสองฝ่ายจะหารือกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟแบบใช้หินโรยทางและไม่ใช้หินโรยทาง การสำรองข้อมูลและการจ่ายไฟฟ้าฝ่ายจีนจะทำข้อมูลให้ฝ่ายไทยพิจารณา และพยายามให้ได้ข้อสรุปสัญญา 2.3 ให้ได้ในเดือนมีนาคม 2561

ขณะที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีใน 3 ด้านหลัก คือ 1. หลักสูตรการฝึกอบรมวิศวกรไทยด้านเทคโนโลยีการออกแบบรถไฟความเร็วสูง โดยฝ่ายจีนจะดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและรายละเอียดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างงานโยธารถไฟความเร็วสูงให้ฝ่ายไทยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ใน 12 หัวข้อหลักก่อนเป็นลำดับแรกภายใต้สัญญา 2.1 โดยการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นรวมถึงการออกแบบระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือขบวนรถซึ่งจะเป็นการดำเนินการภายใต้สัญญา 2.3 ต่อไป

2. ฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายจีนถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดตั้งองค์กรและส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายจีนยินดีที่จะดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว และจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้มาร่วมช่วยไทยในการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

3. ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายจีนสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถการทดสอบการก่อสร้าง การติดตั้ง การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟความเร็วสูงในไทย โดยข้อมูล เอกสาร และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจะรวมถึงหลักสูตรการซ่อมบำรุง รายการของสมรรถนะการทดสอบและการบริการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม (26 รายการอุปกรณ์) ซึ่งฝ่ายจีนได้ยืนยันที่จะส่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรถไฟมาประเทศไทยเพื่อร่วมกันพิจารณาและส่งมอบมาตรฐานที่จำเป็นต่อการลดการพึ่งพา และดำเนินการได้ด้วยตนเองด้านการซ่อมบำรุงในอนาคตให้แก่ฝ่ายไทยโดยเร็ว และจะหารือให้ได้ข้อสรุปก่อนการประชุมครั้งต่อไปทั้งนี้ ฝ่ายจีนยินดีที่จะสนับสนุนฝ่ายไทยในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทยในอนาคตให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาตกลงร่วมกันที่จะให้มีกลไกในการติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงและจะประสานงานอย่างใกล้ชิดตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างกัน เพื่อให้การก่อสร้างโครงการฯ เป็นไปด้วยความราบรื่นตามกำหนดต่อไป

11/2/2561  MGR Online (11 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน