ทล.เตรียมของบปี 62 เริ่มก่อสร้างสะพานข้ามโขง 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงเตรียมของบปี 62 เริ่มก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) มูลค่าการลงทุนรวม 3,930 ล้านบาท โดยฝั่งไทยมีค่าถนนและด่านพรมแดน 1,893 ล้านบาท และ งานสะพาน 660 ล้านบาท

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ และได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนสำหรับการก่อสร้างโครงการแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ส่วนการก่อสร้างนั้น กรมทางหลวงมีแผนจะเสนอของบประมาณปี 2562 เพื่อดำเนินการ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่ฝั่งประเทศไทย ที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 บริเวณกิโลเมตรที่ 123+430 แนวเส้นทางส่วนใหญ่ตัดผ่านพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่นาและสวนยาง จุดที่ข้ามแม่น้ำโขงอยู่ระหว่างท่าทรายเซ็นจูรี่กับท่าทรายสุวรรณศรี ซึ่งมีความกว้างแม่น้ำโขงบริเวณนี้ประมาณ 700 เมตร โดยแนวเส้นทางส่วนใหญ่จะผ่านพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ บางส่วนผ่านพื้นที่ตำบลบึงกาฬ และตำบลไคสี ในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ รวมระยะทางในฝั่งประเทศไทยประมาณ 13 กิโลเมตร และสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 13 บริเวณกิโลเมตรที่ 136+677 รวมระยะทางในฝั่ง สปป.ลาว 3.4 กิโลเมตร ระยะทางรวมตลอดโครงการ 16.34 กิโลเมตร

สำหรับรูปแบบของโครงการเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร โดยจะมีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ในเขตทาง 60 เมตร โดยถนนฝั่งไทยระยะทาง 12.13 กิโลเมตร และถนนฝั่งลาวระยะทาง 2.86 กิโลเมตร รูปแบบสะพานข้ามแม่นํ้าโขงเป็นแบบสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางและทางเท้า โดยมีความยาวช่วงข้ามแม่นํ้าโขง 810 เมตร และทางลาดขึ้นลงสะพานทั้งสองฝั่งรวมความยาวสะพานทั้งหมด 1,350 เมตร มีด่านควบคุมอยู่ทั้งสองฝั่งประเทศ และมีจุดสลับทิศทางจราจรอยู่ในฝั่ง สปป.ลาว

ทั้งนี้ โครงการมีมูลค่าการลงทุนรวม 3,930 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่างานถนนและด่านพรมแดน ฝั่งไทย 1,893 ล้านบาท และฝั่ง สปป.ลาว 780 ล้านบาท งานสะพานฝั่งไทย 660 ล้านบาท และฝั่ง สปป.ลาว 476 ล้านบาท และค่างานควบคุมการก่อสร้างรวม 121 ล้านบาท โดยมีการคาดการณ์ปริมาณจราจรผ่านเข้า-ออกสะพาน ณ ปี 2560 จำนวน 855 คัน/วัน และจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนก่อสร้างโครงการ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) พร้อมโครงข่ายเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา-สปป.ลาว-สหภาพพม่า-ไทย-เวียดนาม เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อันสืบเนื่องมาจากการหารือระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 และล่าสุดจากการเยือน สปป.ลาวอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทย เมื่อ 26-27 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียงที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศในการรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

7/2/2561  MGR Online (7 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน