ตลาดคอนโดฯพัทยา รอการมาของ EEC

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

ในปี 2554 เป็นปีแรกๆ ที่ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มหาทำเลในการเปิดขายโครงการใหม่นอกกรุงเทพมหานคร และพัทยามีความพร้อมและความเหมาะสมในหลายๆ ด้านทำให้จำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในช่วงปี 2554-2556 มีมากกว่า 15,000 หน่วยต่อปี

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่สะสมในพัทยาในช่วงตั้งแต่ปี 2553-2560 มีทั้งหมดประมาณ 78,400 หน่วย ซึ่งถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จรวมทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปี 2554 อยู่ที่ประมาณ 46,100 หน่วยเท่านั้น

นายสุรเชษฐ กองชีพ นักวิจัยอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ว่าหลังปี 2556 เป็นต้นมาตลาดคอนโดมิเนียมในพัทยาจะชะลอตัวอย่างรุนแรง เพราะคอนโดมิเนียมจำนวนมากยังคงเหลือขายอยู่ในตลาด ประกอบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจประเทศชะลอตัวทำให้การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเมืองท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องจำเป็น ประกอบกับค่าเงินรูเบิลรัสเซียที่ลดลงทำให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้าประเทศไทยน้อยลงแบบชัดเจน และมีผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการหลายรายที่ขายคอนโดมิเนียมให้กับผู้ซื้อชาวรัสเซียก่อนหน้านี้ เพราะพวกเขาเลือกที่จะทิ้งเงินดาวน์และเจรจายกเลิกการจองแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็มีผลต่อภาพรวมของตลาด

สำหรับหน่วยห้องชุดในพัทยาที่เหลือขายยังมีอยู่มากกว่า 10,000 หน่วย แม้ว่าผู้ประกอบการหลายรายจะมีความพยายามในการปิดการขายโครงการที่สร้างเสร็จแล้วก่อนหน้านี้ก็ตาม แต่ก็ยังคงมีหน่วยเหลือขายอยู่อีกมากมาย

ดังนั้นตลาดคอนโดมิเนียมในพัทยาคงจะกลับไปร้อนแรงแบบช่วงปี 2554-2556 ไม่ได้อีกแต่ยังคงมีความหวังในการกลับมาขยายตัวมากกว่าช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเพราะมีโครงการของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา เช่น โครงการขยายสนามบินอู่ตะเภาเพื่อรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศให้มากขึ้น เส้นทางมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพมหานครเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ท่าเรือเฟอร์รี่ โครงการรถไฟรางเบาในเมืองพัทยา หรือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แต่ทั้งหมดนี้ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกหลายปีบางโครงการยังไม่เริ่มด้วยซํ้า

7/2/2561  ฐานเศรษฐกิจ (7 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน