“อาคม” บี้งานรถไฟเร่งสร้างทางคู่-ปูพรมเดินรถด้วยระบบไฟฟ้า 4 สาย โคราช-หัวหิน-แปดริ้ว-นครสวรรค์

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2561 ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อดูความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 7 เส้นทางได้แก่ ชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น โครงการมีความก้าวหน้า 52% กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เส้นทางฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย สัญญา 1 โครงการมีความก้าวหน้า 66% กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สัญญา 2 โครงการมีความก้าวหน้า 98% กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561

เส้นทางลพบุรี – ปาน้ำโพ, มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ, นครปฐม – หัวหิน หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ และประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร โครงการได้เริ่มการก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นอกจากนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางปากน้ำโพ – เด่นชัย, ขอนแก่น – หนองคาย, ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี, ชุมพร – สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา, หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์, เด่นชัย – เชียงใหม่, เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ และบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม โดยกระทรวงฯ จะเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการฯ ได้เป็นอันดับแรกภายในเดือน มี.ค.นึ้

ขณะเดียวกันยังเร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 3 (ทางรถไฟสายใหม่เชื่อมต่อจังหวัดสำคัญ) โดยเร่งรัดให้ ร.ฟ.ท. เริ่มศึกษาและออกแบบเส้นทางแม่สอด – ตาก – กำแพงเพชร – นครสวรรค์ และนครสวรรค์ – บ้านไผ่ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562

พร้อมกับยกระดับการเดินรถ โดยให้ ร.ฟ.ท. เร่งศึกษาและออกแบบการเดินด้วยระบบรถไฟฟ้า จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา, กรุงเทพฯ – หัวหิน, กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพฯ – นครสวรรค์

16/2/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (16 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน