ครม.อนุมัติ กฟผ.ทุ่ม 7.2 พันล้าน ลุยสายส่งรองรับโรงไฟฟ้าไอพีพีกัลฟ์ฯ

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

“ครม.” ไฟเขียว กฟผ.สร้างระบบสายส่งวงเงิน 7,250 ล้านบาท รองรับโรงไฟฟ้าไอพีพี กัลฟ์ฯ ที่จะป้อนไฟเข้าระบบช่วงปี 2564-69 กางแผนการเงินเน้นแหล่งเงินทุนภายในประเทศเป็นอันดับแรก

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (5 มิ.ย.) ได้เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 วงเงินลงทุน 7,250 ล้านบาท ใช้งบลงทุนประจำปี 2561 จำนวน 153 ล้านบาท กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบช่วงปี 2564-2569 รับซื้อไฟฟ้ารวม 5,400 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประกอบด้วย ระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัท กัลฟ์ เอสเอาร์ซี จำกัด หรือ Gulf SRC ก่อสร้างสายส่ง 500 KV เพื่อส่งไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 KV อ.ปลวกแดง และระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ตั้งอยู่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ดำเนินการก่อสร้างสายส่ง 500 เควี จากลานไกโรงงานไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าวไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 เควี ปลวกแดง

ทั้งนี้ กฟผ.จะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากหลายแหล่ง ทั้งการออกพันธบัตรลงทุนในประเทศและหรือต่างประเทศ และรายได้ของ กฟผ.โดยจะพิจารณาความเหมาะสมการใช้แหล่งเงินทุนภายในประเทศเป็นอันดับแรก ส่วนระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี กำหนดเสร็จจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงเป็นเวลา 9 เดือน เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถทดสอบอุปกรณ์ได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟ ประกอบด้วย ระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ Gulf SCR กำหนดเสร็จ เพื่อทดสอบอุปกรณ์ในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อรองรับการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ปี 2564 และระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ Gulf PD กำหนดเสร็จทดสอบเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อรองรับกำหนดเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าดังกล่าวในปี 2566

5/6/2561  MGR Online (05 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา