อธิบดีกรมทางหลวงชนบทแนะนำปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

5 มิ.ย.61 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินงานการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการทดลองเปิดใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสวยงามและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อธิบดีกรมทางหลวงชนบท จึงได้สั่งการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เพิ่มเติมงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา การติดตั้งป้ายเตือน และอุปกรณ์ในการอำนวยความปลอดภัย การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายชื่อสะพานในจุดที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

สะพานดังกล่าวก่อสร้างเป็นแบบ Balance Cantilever คู่ขนาน 1 แห่ง รวม 4 ช่องจราจร ความยาวรวม 574 เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ที่มีระยะทางรวม 3.564 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ำ เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดความหนาแน่นของชุมชนเมืองและพัฒนาเมืองขยายพื้นที่รองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมลงพื้นที่สะพานฯดังกล่าว โดยมีนายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 นายชัยบูรณ์ แจ่มศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท พร้อมคณะ นำลงพื้นที่ พร้อมสรุปรายละเอียดและรับฟังข้อสั่งการ

5/6/2561  แนวหน้า (05 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา