กคช. เปิดจองโครงการสุดพิเศษใน 3 จังหวัด บนทำเลโดนใจให้ประชาชนได้จับจอง

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

กคช. คัดสรรโครงการระดับคุณภาพในทำเลสุดพิเศษมาให้ประชาชนได้จองใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง 2 โครงการ จังหวัดสมุทรปราการ 3 โครงการ และจังหวัดกำแพงเพชร 1 โครงการ

ดร. ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาตินำโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ หลายโครงการในทำเลที่มีศักยภาพสูง เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการครบครัน มาให้ประชาชนที่สนใจได้จับจองเป็นเจ้าของในราคาสุดพิเศษ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดลำปาง เปิดให้จอง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดลำปาง (ต้นธงชัย) ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้ห่ม-ลำปาง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 50 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 580,000 บาท วางเงินจองเพียง 5,000 บาท และโครงการบ้านเอื้ออาทรลำปาง (พิชัย) ตั้งอยู่ที่ถนนลำปาง-งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 50 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 509,000 บาท วางเงินจองเพียง 3,000 บาท ทั้งสองโครงการเปิดให้จองตั้งแต่วันนี้-10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรลำปาง (ต้นธงชัย)

โครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้จอง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสมุทรปราการบางพลี ทาวน์โฮม ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลบางเสาธง 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จัดสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 19 ตาราง ราคาเริ่มต้น 3,570,000 บาท วางเงินจองเพียง 50,000 บาท โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเทพารักษ์ 3 ตั้งอยู่ที่ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ จัดสร้างเป็นอาคารชุด 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ห้องประมาณ 33 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 540,000 บาท วางเงินจองเพียง 3,000 บาท และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนบางบ่อ กม. 29 ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กม. 29 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จัดสร้างเป็นอาคารชุด 5 ชั้น ขนาดพื้นที่ห้องประมาณ 33 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 480,000 บาท วางเงินจอง 3,000 บาท ทั้งสามโครงการเปิดให้จองตั้งแต่วันนี้-10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ขายเทพารักษ์ 3 และศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์

และโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้จอง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนกำแพงเพชร (อำเภอเมือง) ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน กม. ที่ 353 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว เนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 1,900,000 บาท โดยเปิดให้จองตั้งแต่วันนี้-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร วางเงินจองเพียง 5,000 บาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้จองโครงการ ประกอบด้วย สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ (สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร รายได้ต้องไม่เกิน 40,000 บาท) ส่วนหลักฐานการจอง ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเงินจองโครงการในวันทำสัญญาตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นโครงการบ้านเอื้ออาทรลำปาง พิชัย)

7/6/2561  MGR Online (07 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา