LPN Sold out “ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร” ทะลุกว่า 1,500 ล้านบาท

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

LPN ระบุผลสำเร็จการปิดขายโครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี - รังสิต เมื่อเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ลูกค้าแห่จองล้นหลาม ส่งให้ Sold out รวมทั้งสิ้น 575 ยูนิต มูลค่า 1,587 ล้านบาท คิดเป็น 100% จากห้องที่เปิดขาย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ระบุผลสำเร็จการปิดขายโครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี - รังสิต เมื่อเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ลูกค้าแห่จองล้นหลาม ส่งให้ Sold out รวมทั้งสิ้น 575 ยูนิต มูลค่า 1,587 ล้านบาท คิดเป็น 100% จากห้องที่เปิดขาย (คิดเป็น 80%จากห้องชุดทั้งหมด) ผลสำเร็จครั้งนี้เกิดจากศักยภาพ ทำเลและรูปแบบ New LPN Design ที่ออกแบบเพื่อตอบสนองลูกค้าคนเมืองด้านการทำงานและการใช้ชีวิต “Work&Life” เนื่องด้วยเป็นคอนโดมิเนียมมิกซ์ยูส มีอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งสำคัญ คือ การบริหารหลังการขายภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพักอาศัย

“ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี - รังสิต” ตั้งบนถนนวิภาวดี - รังสิต ซอยวิภาวดี 3 เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่เศษ จำนวนทั้งหมด 736 ยูนิต ลักษณะโครงการเป็นคอนโดมิกซ์ยูส จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ จำนวน 1 อาคาร สร้างเสร็จพร้อมเข้าพักอาศัยปลายปี 2562 โดยหลังจากนี้ LPN เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ย่านปิ่นเกล้า คือ ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร

12/6/2561  MGR Online (12 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา