บอร์ด ปตท.ไฟเขียว GPSC ฮุบGLOW

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

บอร์ด ปตท.ไฟเขียวให้ GPSC ซื้อหุ้นโกลว์พลังงาน 69.11% จากผู้ถือหุ้นใหญ่และทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้นที่เหลือทั้งหมด ชี้ดีลยังไม่มีข้อยุติ ด้าน GPSC จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติและตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระให้คำแนะนำด้วย

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ขอแจ้งว่าที่ ประชุมคณะกรรมการ ปตท.ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้มีมติสนับสนุน GPSC ในการเข้าทำธุรกรรม การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW) ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวนทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น (คิดเป็นร้อยละประมาณ 69.11 ของหุ้นทั้งหมด) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW และธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLOW อีกจำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นทั้งหมด)

อย่างไรก็ดี ปตท.เข้าใจว่า GPSC อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติ และอยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ GPSC เพื่อการเข้าทำธุรกรรมการได้มา

แหล่งข่าวจาก ปตท.กล่าวว่าเนื่องจากเป็นการซื้อกิจการที่ใช้เงินสูงมากราวแสนล้านบาท จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและต้องตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นว่ามีเหมาะสมกับการลงทุนดังกล่าวหรือไม่ โดยดีลนี้ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

ส่วนแหล่งเงินทุนในการทำธุรกรรมการได้มาหาก GPSC ใช้เงินกู้จะทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) สูงขึ้นมากจากปัจุบัน D/E อยู่ที่ 0.5 เท่า หรือถ้าเพิ่มทุนก็จะทำให้ราคาหุ้นไดรูทลง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เกตแคป) 1.10 แสนล้านบาท น้อยกว่ามาร์เก็ตแคปของ GLOWที่ 1.34 แสนล้านบาท แต่ถ้าซื้อกิจการ GLOW ได้จะทำให้ GPSC เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่รายหนึ่งของไทย มีกำลังผลิตรวมกว่า 5 พันเมกะวัตต์

18/6/2561  MGR Online (18 มิถุนายน 2561)

ผู้สนับสนุน