ไทยถกอิสราเอล ตั้งเป้าดันการค้าเพิ่มเป็น 2 พันล้านเหรียญปี 63 พร้อมเชิญมาลงทุนใน EECi

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

“พาณิชย์”เข้าร่วมประชุม JTC ไทย-อิสราเอล ตั้งเป้าดันการค้าเพิ่มเป็น 2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 63 พร้อมเดินหน้าร่วมมือเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอิสราเอลมาช่วย เผยยังได้ดึงให้เข้ามาลงทุนใน EECi และขอให้เร่งเปิดตลาดลำไย ด้านอิสราเอลแจ้งสนใจนำเข้าสับปะรด และต้องการส่งออกทับทิมมาไทย

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ครั้งที่ 2 ที่ประเทศอิสราเอล โดยได้ประชุมร่วมกับนายโอฮาด โคเฮ็น ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรัฐอิสราเอล ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการขยายการค้าและการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการค้า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 เพิ่มจากปัจจุบันที่การค้าสองฝ่ายในปี 2560 มีมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ไทยจะขยายความร่วมมือกับอิสราเอลนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของไทย เพราะอิสราเอลเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง และยังได้เชิญชวนให้อิสราเอลเข้ามาลงทุนในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECi ในสาขาที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญ เช่น การแพทย์ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ได้ขอให้อิสราเอลเร่งพิจารณากระบวนการเปิดตลาดและพิจารณากระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชให้กับสินค้าลำไยของไทย เพื่อผลักดันการส่งออกลำไยเข้าสู่ตลาดอิสราเอล และยังได้รับแจ้งจากอิสราเอลว่ามีความสนใจที่จะนำเข้าสับปะรดจากไทย เพราะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวอิสราเอล ซึ่งรู้จักสับปะรดไทยจากการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย และสนใจที่จะส่งออกทับทิมมายังไทยด้วย

นอกจากนี้ ไทยได้เชิญชวนให้ชาวอิสราเอลเดินทางมาเที่ยวไทยมากขึ้น ผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยววิถีไทย เป็นต้น โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวอิสราเอลเดินทางมาประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ปีละกว่า 170,000 คน

สำหรับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์ อิสราเอลได้เชิญไทยเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมและสัมมนาด้านความมั่งคงของประเทศ (HLS & Cyber 2018) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พ.ย.2561 ณ อิสราเอล และไทยจะได้เชิญอิสราเอลเข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19-23 ก.ย.2561 ที่กรุงเทพฯ

17/6/2561  MGR Online (17 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา