ปตท.สผ.เผยโครงการโมซัมบิกเซ็นสัญญาขายก๊าซฯ อีก 2.6 ล้านตัน

Oil & Gas News / ข่าวหมวดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ลงนามข้อตกลงเบื้องต้น ขายก๊าซธรรมชาติเหลว 2.6 ล้านตันต่อปี ให้โตเกียวก๊าซ และเซ็นทริก้า แอลเอ็นจี

นายพงศธร ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การร่วมทุนของ ปตท.สผ. และกลุ่มบริษัทร่วมทุนในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นในการซื้อขาย (Heads of Agreement : HOA) ก๊าซธรรมชาติเหลว กับบริษัท โตเกียว ก๊าซ จำกัด (Tokyo Gas Co., Ltd.) และบริษัท เซ็นทริก้า แอลเอ็นจี จำกัด (Centrica LNG Co., Ltd.) ซึ่งจะรับซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณรวม 2.6 ล้านตันต่อปี

“ข้อตกลงเบื้องต้นซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณสูงครั้งนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน หากมีการลงนามในสัญญาซื้อขาย (Sales and Purchase Agreement : SPA) แล้ว จะช่วยผลักดันโครงการนี้ไปสู่การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) ต่อไป” นายพงศธรกล่าว

การลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นในการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับโตเกียว ก๊าซ และเซ็นทริก้า แอลเอ็นจี ซึ่งเป็นลูกค้าในเอเชียและยุโรปแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเอื้อต่อการขายก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับตลาดในสองภูมิภาคนี้ โดยก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ร่วมทุนในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับบริษัท ?lectricit? de France, S.A. (EDF) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าแบบครบวงจรของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งรับซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ซึ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนในพื้นที่ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูง และมีต้นทุนต่ำ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการเตรียมพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติ และก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งในระยะแรกประกอบด้วยโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลิต (train) กำลังการผลิตรวม 12.88 ล้านตันต่อปี เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งโกลฟินโญ-อาตุม (Golfinho-Atum) ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งหนึ่งในโครงการดังกล่าว

15/6/2561  MGR Online (15 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา