ทล.MOU กทพ.จ้างเก็บเงินวงแหวนใต้ “อาคม” เร่งโครงการแก้แออัดต่างระดับบางขุนเทียน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ทล.เซ็นเอ็มโอยู จ้าง กทพ.เก็บค่าผ่านทางถนนวงแหวนใต้ ช่วง “สุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน” เริ่ม 1 ก.ค. 61 เก็บรายได้เข้ากองทุนมอเตอร์เวย์ ด้าน “อาคม” เร่งทางยกระดับพระราม 2 “บางขุนเทียน-มหาชัย” และทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ เพื่อแก้ปัญหาจราจรต่างระดับบางขุนเทียน คาดเสร็จในปี 64 ทั้ง 2 โครงการ อธิบดี ทล.เผยเตรียมประมูล “บางขุนเทียน-มหาชัย” วงเงิน 1.05 หมื่นล้าน ต.ค.นี้ ส่วนด่านพระราม 3 กทพ.เปิดขายซองแล้ว คาดได้ตัวผู้รับจ้างเร็วๆ นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากากระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานบำรุงรักษา งานกู้ภัย และงานจัดการจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระยะทาง 14.5 กม. ระหว่างกรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ว่าตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 ธ.ค. 2554 เห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง และนำเข้าบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางของกรมทางหลวง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทางและด้านความปลอดภัยต่อไป โดยจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีปริมาณรถใช้ทางสายนี้รวมประมาณ 3.7 ล้านคัน/เดือน ถือว่าหนาแน่น โดยในอนาคตทั้ง ทล.และ กทพ.จะดำเนินโครงการเพื่อลดความแออัดบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ขณะนี้ กทพ.อยู่ระหว่างประกวดราคาเพื่อก่อสร้างโครงการทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ ระยะทาง 18.7 กม. มูลค่าลงทุนรวม 31,244 ล้านบาท ส่วน ทล.มีโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) จากแยกบางขุนเทียน-วังมะนาว ที่จะเร่งให้ดำเนินการเสร็จพร้อมๆ กันประมาณปี 2564 เพื่อให้แก้ปัญหาได้เป็นระบบในเส้นทางลงสู่ภาคใต้

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กทพ.เริ่มจัดเก็บธรรมเนียมค่าผ่านทางแทนกรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 ได้แก่ รถ 4 ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง 15 บาท, รถ 6 ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง 25 บาท และรถมากกว่า 6 ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง 35 บาท ตามลำดับ โดยกรมทางหลวงจะจ้าง กทพ.จัดเก็บค่าผ่านทาง ค่าดูแลรักษาต่างๆ ในวงเงินค้าจ้างประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งในเอ็มโอยูกำหนดให้มีการปรับปรุงค่าจ้างทุกๆ 3 ปี โดยจะพิจารณาที่ปริมาณจราจรที่เปลี่ยนไปเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คิดจากปริมาณจราจรที่ใช้ทางจากด่านอิเกีย บางนา มาถึงก่อนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 22.5 กม.ที่เป็นของ กทพ. และจากแม่น้ำเจ้าพระยา จากด่านบางครุมาถึงด่านบางขุนเทียน 14.5 กม. คิดเทียบเป็นสัดส่วนกันที่ 22% ซึ่งประเมินเป็นค่าใช้จ่ายออกมาที่ 2.7 ล้านบาทต่อเดือน โดยช่วงด่านบางครุ 3 มีปริมาณจราจรกว่า 1 แสนคันต่อวัน คิดเป็นรายได้กว่า 50 ล้านบาทต่อเดือน

ในส่วนของเงินรายได้จากค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ทั้งหมด กทพ.จะส่งให้กรมทางหลวงเพื่อเข้าบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางที่กระทรวงการคลังเป็นผู้เก็บรักษา และจะนำมาใช้ในการบำรุงรักษาทาง สะพาน ตลอดจนระบบอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรต่างๆ รวมทั้งใช้สำหรับก่อสร้างขยายโครงข่ายมอเตอร์เวย์สายทางอื่นๆ

จ่อประมูลทางยกระดับ พระราม 2-มหาชัย 1.05 หมื่นล้าน ต.ค.นี้

สำหรับทางยกระดับบนถนนพระราม 2 จากแยกบางขุนเทียน-วังมะนาว กรมฯ จะดำเนินการช่วงบางขุนเทียน-มหาชัยก่อน ระยะทางประมาณ 10 กม. วงเงินงบประมาณ 10,500 ล้านบาท โดยจะดำเนินการเริ่มก่อสร้างต้นปี 2562 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ขณะนี้การออกแบบรายละเอียดเสร็จแล้ว จะออกประกวดราคาในเดือน ต.ค.นี้ แบ่งงานก่อสร้างเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ค่าก่อสร้าง 4,000 ล้านบาท ตอนที่ 2 ค่าก่อสร้าง 4,000 ล้านบาท และตอนที่ 3 ค่าก่อสร้าง 2,500 ล้านบาท ส่วนช่วงมหาชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16 กม.นั้นถูกบรรจุในแผน PPP ซึ่งจะดำเนินการคู่ขนาน คาดว่าจะดำเนินการได้ในปี 2562

กทพ.ขายซองด่วนพระราม 3-ดาวคะนองแล้ว

นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ.กล่าวว่า ขณะนี้ กทพ.ได้ออกประกาศเชิญชวน โครงการทางด่วน พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ ระยะทาง 18.7 กม. มูลค่าลงทุนรวม 31,244 ล้านบาทแล้ว คาดว่าจะได้ตัวใน 2-3 เดือนนี้ โดยใช้เงินลงทุนจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี

25/6/2561  MGR Online (25 มิถุนายน 2561)

ผู้สนับสนุน