“อุตตม”ปลื้มชักจูงการลงทุนที่อังกฤษ”โรลส์รอยส์”ตอกย้ำกำลังพิจารณาลงทุนในEEC

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

“ อุตตม” ร่วมงาน Thailand Business Forum ชักจูงนักลงทุนอังกฤษ ลั่นไทยพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมหารือ ซีอีโอ โรลส์รอยส์ ซึ่งแสดงความเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย และกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในพื้นที่ EEC

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า วันที่ 21 มิ.ย. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Thailand Business Forum ในหัวข้อ ”Transforming Thailand” ณ โรงแรม Landmark กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พร้อมได้กล่าวถึงภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรที่มีความใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายร้อยปี ทั้งด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว และได้ยืนยันที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0

ทั้งนี้ภายในงานนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Driving Transformation through Thailand 4.0 and Eastern Economic Corridor โดยเชื่อมการปฏิรูปตามนโยบาย Thailand 4.0 สู่กลไกขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นระบบคมนาคมขนส่ง ถนน ท่าอากาศยาน ท่าเรือน้ำลึก รถไฟความเร็วสูง สาธารณูปโภคต่างๆ และด้านดิจิทัลที่เชื่อมโยงเครือข่ายครบวงจรเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทุกพื้นที่

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบัน และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น หุ่นยนต์ และดิจิทัล ที่สามารถเชื่อมโยงกับฟินเทค (Fintech) ของอังกฤษได้เป็นอย่างดีในฐานะที่กรุงลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านการเงินที่สำคัญของโลก 3) การพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานทักษะสูงของไทย เพื่อรองรับการเป็นห่วงโซ่การผลิตมูลค่าเพิ่มสูงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงภาคบริการที่จะทวีบทบาทสูงขึ้นในอนาคต และ4) การปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกรับการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นฐานการลงทุนในภูมิภาค

นอกจากนี้นายอุตตมฯ ยังได้พบปะกับนายวอเรน อีสต์ (Mr.Warren East) CEO ของโรลส์รอยส์ (Rolls-Royce) เพื่อหารือถึงทิศทางของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม การขยายโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานครบวงจร (Maintenance Repair and Overhaul : MRO) ที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งโรลส์รอยส์ร่วมมือกับการบินไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของการเดินทางทางอากาศที่ขยายตัวสูงต่อเนื่อง รวมไปถึงการเตรียมการพัฒนาซัพพลายเชนเพื่อเข้าสู่ยุคอากาศยานไฟฟ้า (Aircraft Electrification) และโรลส์รอยส์ได้แสดงความเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย และกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในพื้นที่ EEC เพื่อเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงหลักในภูมภาคเอเซียไว้ที่ประเทศไทย

22/6/2561  MGR Online (22 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา