ทช.คาด ก.ค.นี้ เปิดใช้ทางยกระดับเชื่อมเข้าด่านคลองลึก สระแก้ว

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างทางต่างระดับ สายแยกทางหลวงหมายเลข 33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ก.ค. 61 ส่วนถนนอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จ.ฉะเชิงเทรา กำหนดเสร็จ ธ.ค. 61 กำชับความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้า 99.8% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้

โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดความแออัดของปริมาณการจราจรในบริเวณทางแยกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ไทย-กัมพูชา สนับสนุนลอจิสติกส์ รองรับการขนส่งสินค้า ตลอดจนอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ นายพิศักดิ์ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว โดยในปีงบประมาณ 2560 กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน (ตอนบ้านเขาตลาด-บ้านอ่างเสือดำ) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 10.674 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้า 79.883% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2561

โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน (ตอนบ้านเนินสะอาด-บ้านเนินสายฝน) อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 8.450 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้า 1.519 % คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้บริหารได้เร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ โดยงานก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานของกรม พร้อมเน้นย้ำเรื่องการติดตั้งป้ายอำนวยความปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่มีการก่อสร้างให้ประชาชนสังเกตเห็นได้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

22/6/2561  MGR Online (22 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา