ชาวลาดกระบังขอแก้แบบ"มอเตอร์เวย์"เชื่อมสุวรรณภูมิ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ภาคประชาชนชาวลาดกระบังร้องขอแก้แบบมอเตอร์เวย์ ช่วงศรีนครินทร์-สนามบินสุวรรณภูมิ หวั่นเรื่องเวนคืนและปัญหาด้านสวล.

วันที่11ก.ย.  ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ร่วมกับภาคประชาชนจัดประชาพิจารณ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางยกระดับทางหลวงพิเศษ(มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรีสายใหม่ ช่วงศรีนครินทร์-สนามบินสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุน 3.5 หมื่นล้านบาท  ของกรมทางหลวง(ทล.) โดยมีประชาชนและนักศึกษากว่า500 คนร่วมงาน รศ.สุพจน์ ศรีนิลรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม  สจล. เปิดเผยว่า ผลการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้ปรับแบบก่อสร้างจากทางยกระดับแยกทิศทางด้านละ3 ช่องระยะทาง 18 กม. มาเป็นทางยกระดับแบบเสาตอม่อเดี่ยวปักเกาะกลางถนนคล้ายทางยกระดับโทลล์เวย์เนื่องจากลดค่าก่อสร้างได้มากถึง 1.1 หมื่นล้านบาท  อีกทั้งยังลดเวลาก่อสร้างได้มากหากแบ่งสร้างเป็น3 เฟส

นอกจากนี้การใช้รูปแบบแยกทิศทาง2ฝั่งจะกระทบที่อยู่อาศัยของประชาชนตามแนวเส้นทางก่อสร้างส่งผลให้ต้องใช้งบฯเวนคืนพื้นที่จำนวนมาก   สูญเสียช่องจราจรทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์รวมถึงทางเท้าจำนวนมาก นอกจากนี้รูปแบบเดิมยังมีความเสี่ยงกระทบระบบระบายน้ำต้องรื้อท่อน้ำเดิมออกเพื่อก่อสร้างเสาตอม่อตลอดจนกระทบต่อทัศนียภาพหน้าสจล.ซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญที่มีความหมายต่อนักศึกษาและบุคลากรสถาบันหลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูลสรุปความคิดเห็นทั้งหมดเสนอทล.  รวมทั้งสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)ต่อไป

รายงานข่าวจากทล. แจ้งว่า  ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน   ด้วยการตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันโดยมีรองอธิบดีทล.เป็นประธานฯ  เนื่องจากโครงการยังไม่มีรูปแบบตายตัวมีแต่เพียงผลศึกษารายละเอียดซึ่งจัดทำไว้นานหลายปีแล้วตามแผนก่อสร้างเดิมคือแยกทางยกระดับเป็น2ฝั่งตามหลักการที่ทล.ศึกษามาอย่างดีแล้วทั้งด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย  หากปรับแบบตามข้อเสนอของสจล.จะส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรอย่างหนักบนมอเตอร์เวย์ที่จะสูญเสียช่องจราจรไปจากการใช้พื้นที่เกาะกลางและบางส่วนของถนนมอเตอร์เวย์เดิม  จึงก่อสร้างด้วยรูปแบบคล้ายดอนเมืองโทลเวย์และโครงการทางยกระดับบางขุนเทียน-มหาชัย  

เนื่องจากปัจจุบันมอเตอร์เวย์สายนี้มีปริมาณการจราจรมากกว่า 6แสนคัน แต่ยอมรับว่าการปรับแบบจะทำให้ก่อสร้างได้เร็วขึ้นและไม่ติดเวนคืนพื้นที่   ทั้งนี้หากยังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้จะเสนอกระทรวงคมนาคมหรือระดับฝ่ายนโยบายของรัฐบาลแต่ยืนยันว่าจำเป็นต้องก่อสร้างโครงการเพื่อรองรับปริมาณจราจรในเส้นทางที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดจนรองรับโครงการพัฒนาสนามบินสุวรณณภูมิเฟส2 ที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวเป็น 90 ล้านคนต่อปีจาก 50 ล้านคนต่อปี   แต่มีอีกหลายขั้นตอนกว่าจะเริ่มก่อสร้างเพราะต้องทบทวนรายงานการจัดทำมาตรการลดผลกระทบสิ่วแวดล้อมหรืออีไอเอใหม่ด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศในการประชาพิจารณ์ประชาชนที่เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ต้องการให้ใช้รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบตอม่อเดี่ยวเนื่องจากกลัวถูกเวนคืนและกลัวผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษและความเสี่ยงระหว่างการก่อสร้าง

11/9/2561  เดลินิวส์ (11 กันยายน 2561)

ผู้สนับสนุน