"มาม่า"แตกไลน์จับมือ"อนันดาฯ"ร่วมลงทุนคอนโดฯกลางเมือง 3 โปรเจ็กต์รวด

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป”มาม่า”แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TFMAMA ถือหุ้น 70% ของทุนจดทะเบียน จะเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) (ANAN) ด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 3 บริษัท มีวัตถุประสงค์เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 1.บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน้า จำกัด 2.บริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จำกัด และ 3.บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จำกัด ซึ่งจะเข้าถือหุ้น 49% ในแต่ละบริษัท มูลค่ารวมของการเข้าลงทุนของทั้งสามรายการ 1,009,444,100 บาท

หลังจากนั้นทั้ง 3 บริษัทจะเข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ จะซื้อหุ้นในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จำกัด (AMF ราชปรารภ) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ำ 74% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน AMF ราชปรารภ จาก ANAN มูลค่า 402,892,891 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดภายใต้สัญญากู้ยืมเงินที่ ANAN ให้ AMF ราชปรารภ กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ 226,792,767 บาท

ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จะซื้อหุ้นในบบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จากัด (AMF ทองหล่อ) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จำนวน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน AMF ทองหล่อ จาก ANAN มูลค่าทั้งสิ้น 339,751,689 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดภายใต้สัญญากู้ยืมเงินที่ ANAN ให้ AMF ทองหล่อ กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ109,863,781 บาท

และไอดีโอ นิว พระราม 9 จะซื้อหุ้นในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จากัด (AMF รามคาแหง) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการไอดีโอ นิว พระราม 9 จำนวน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน AMF รามคำแหง จาก ANAN มูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 303,136,242 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดภายใต้สัญญากู้ยืมเงินที่ ANAN ให้ AMF รามคำแหง กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ เป็นจำนวนเงิน 183,945,123 บาท

ทั้งนี้บริษัทคาดว่า การเข้าร่วมทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทฯ และบริษัทจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของเงินปันผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ และกำไรสุทธิในอนาคตให้แก่บริษัทจากผลการดำเนินงานของทั้งสามบริษัทฯ ภายหลังจากโครงการต่างๆ ที่ทั้งสามบริษัทเข้าลงทุน สามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าว

ทางด้าน นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 บริษัททั้ง3บริษัทข้างต้น ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว

20/9/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (20 กันยายน 2561)

ผู้สนับสนุน