คืบหน้ากว่า 44% สะพานข้ามแยกอินโดจีน จ.พิษณุโลก แก้จราจรแออัดเชื่อมเหนือ-อีสาน-ตะวันตก-ตะวันออก

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพานดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก ซึ่งมีปัญหาจราจรคับคั่งและมีชุมชนหนาแน่น ในปัจจุบันได้จัดการจราจรด้วยไฟสัญญาณจราจร ทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้อย่างเพียงพอ ส่งผลกระทบต่อกระแสการจราจรบนเส้นทางหลักบนทางหลวงหมายเลข 12 และทางหลวงหมายเลข 126 ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงมีการปรับปรุงบริเวณทางแยกโครงการฯ เป็นทางแยกต่างระดับเพื่อให้รถในแต่ละทิศทางสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจร เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12 และทางหลวงหมายเลข 126 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก

โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นก่อสร้าง ที่ กม.238+000 และจุดสิ้นสุดการก่อสร้างที่ กม.240+500 รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร การก่อสร้างเป็นแบบมาตรฐานทางชั้นพิเศษ งบประมาณ 849,950,000 บาท ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างคืบหน้ากว่าร้อยละ 44 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2562

28/9/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (28 กันยายน 2561)

ผู้สนับสนุน