ลุยต่อ! กฟน.เร่งนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินย่าน”เพลินจิต-พระราม 4?ปีนี้เซ็นสัญญาอีก2หมื่นล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง “โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนวิทยุ” โดยมีผู้ประกอบการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ถนนวิทยุ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม Grande Centre Point Ploenchit

นายชัยภัทร สุขไพบูลย์วัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ กฟน. กล่าวว่า ตามที่ กฟน.ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น

ล่าสุด กฟน. จะดำเนินโครงการบนถนนวิทยุ (ถ.เพลินจิต – ถ.พระราม 4) รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 ภายใต้งบประมาณราว 171 ล้านบาท ถือเป็นโครงการที่ กฟน. มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยสร้างความเพียงพอ มั่นคง ให้กับระบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะทำให้พื้นที่โดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ อีกด้วย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กฟน.ได้จัดประชุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนงานการก่อสร้างที่จะดำเนินการบนผิวจราจรและทางเท้า บริเวณถนนวิทยุ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ให้ได้รับทราบแผนงานของ กฟน. ล่วงหน้า

โดย กฟน. จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร แต่อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลสำคัญ และคำแนะนำที่ กฟน.จะได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสมและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

โดยจะมีการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ได้แก่ แผนงานก่อสร้างด้านโยธา และระบบไฟฟ้า รวมถึงการจัดการจราจรในบริเวณก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ กฟน.สามารถวางแผนการดำเนินโครงการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. ในปี 2562 ประกอบด้วย

1.โครงการที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 ได้แก่ โครงการถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ (แยกนางเลิ้ง ถึง แยกเทวกรรม) และถนนเพชรบุรี (แยกยมราช ถึง แยกอุรุพงษ์) รวมระยะทาง 0.3 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จเดือนเมษายน

โครงการถนนนานา (ช่วงถนนสุขุมวิท ถึง คลองแสนแสบ) รวมระยะทาง 0.75 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จเดือนเมษายน

โครงการถนนสาธุประดิษฐ์ และถนนสว่างอารมณ์ รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จเดือนธันวาคม

โครงการถนนวิทยุ รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม

2.โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตร อาทิ โครงการนนทรี โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการถนนวิทยุ

3.โครงการที่จะลงนามสัญญาก่อสร้างในปี 2562 รวมประมาณ 114.9 กิโลเมตร มูลค่าของสัญญากว่า 20,000 ล้านบาท อาทิ โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ และโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดของ กฟน. ได้ดำเนินการรวมระยะทาง 214.6 กิโลเมตร โดยมีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 45.6 กิโลเมตร โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตร และโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 114.9 กิโลเมตร

14/1/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (14 มกราคม 2562)

พื้นที่โฆษณา