ชิงรถไฟฟ้าภูเก็ต ต่างชาติ/BTSสนลงทุน3.4หมื่นล.

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) จัดสัมมนาการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากบริษัทต่างชาติจำนวนมากทั้งจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เยอรมนี รวมถึงกลุ่มทุนจากยุโรปหลายชาติ เช่นเดียวกับเอกชนไทยที่แสดงความสนใจรับฟังแนวทางลงทุนทั้งผู้เดินรถไฟฟ้าคือ กลุ่มบีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ (BTS) และกลุ่มบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM) เป็นต้น

ส่วนของความคืบหน้าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(คชก.) คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)กลางปีนี้ และหลังจากนั้นจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการ PPP และจะสามารถเปิดประมูลได้ภายในต้นปี 2563 และเริ่มก่อสร้างกลางปี 2563 คาดว่าแล้วเสร็จภายในปี 2566

สำหรับรูปแบบการลงทุนนั้นคาดว่าจะเป็นรูปแบบ PPP Net Cost โดยรัฐจะเป็นผู้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสนับสนุนค่างานโยธาไม่เกิน 17,000-18,000 ล้านบาท ส่วนระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 3-5 ปี อัตราค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ 100-137 บาทเท่านั้น โดยเปรียบเทียบกับค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่นที่ค่อนข้างสูง ส่วนการประมาณการผู้โดยสารคาดว่าปีแรกที่เปิดให้บริการจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 33,190 คนต่อวัน

ด้านนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า รฟม.กล่าวว่าจากการศึกษาความเหมาะสมด้านความคุ้มค่าและแนวทางการลงทุนของโครงการรถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดภูเก็ต นั้นได้มีการปรับเพิ่มวงเงินลงทุนอีก 4,300 ล้านบาท หรือเป็น 34,800 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ 30,500 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนค่าก่อสร้าง ค่าระบบ และค่าเวนคืนที่ดินเพิ่มขึ้น รวมถึงได้ปรับเป้าผู้โดยสารลงจากเดิมที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาไว้ว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร 70,000 คนต่อวัน ในปีแรกที่เปิดให้บริการ

ขณะที่นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้จัดการโครงการร่วมและที่ปรึกษาด้านการเงิน กล่าวว่า สำหรับค่าโดยสารตลอดเส้นทางช่วงสนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลองจะอยู่ที่ 123 บาท ระยะทาง 48 กม. โดยคิดเป็นค่าแรกเข้า 18 บาท จากนั้นคิดตามระยะทาง 2.5 บาท/กม. ส่วนค่าโดยสารในเขตตัวเมืองช่วงห้าแยกฉลอง-สถานีขนส่งภูเก็ต ระยะทาง 20 กม. ค่าโดยสารจะอยู่ที่ 18-68 บาท เวลาเดินทาง 32 นาที ขณะที่ค่าโดยสารช่วงสนามบินภูเก็ต-สถานีขนส่งภูเก็ต ระยะทาง 21 กม. จะอยู่ที่ราว 18-71 บาท เวลาเดินทาง 35 นาที รวมระยะเวลาเดินทางตลอดสาย 70 นาที ช่วงเวลาปกติและ 90-100 นาที ในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า-เย็น

12/1/2562  แนวหน้า (12 มกราคม 2562)

พื้นที่โฆษณา