LPN-สามพรจ่ายหัวละล้าน ผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนล้ม

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

แอล.พี.เอ็นฯกรุ๊ป-สามพร เยียวยาผู้เสียชีวิตรายละล้าน พร้อมดูแลทุกครอบครัว จากเหตุเครนล้มในโครงการลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์

จากเหตุเครนล้มในโครงการลุมพินี เพลส พระราม 3 – ริเวอร์ไรน์ ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ระหว่างขั้นตอนการประกอบเครนเพื่อยกความสูงขึ้นไปของคนงานซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมารายย่อย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 5 ราย

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป (LPN) เปิดเผยว่า LPN และบริษัท สามพร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างร่วมกันเยียวยาผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมสิทธิประโยชน์ และค่าประกันต่างๆ ในทางกฎหมายที่ผู้เสียชีวิตจะได้รับ โดยเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้วครอบครัวละ 100,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดงานศพให้ผู้เสียชีวิต พร้อมยืนยันว่าบริษัทจะดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกราย รวมถึงครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและอยู่ระหว่างการรักษา โดยบริษัทออกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด รวมถึงเงินชดเชย และหากพบว่าคู่สมรสยังไม่มีงานทำ บริษัทจะจัดหางานที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับครอบครัวนั้นๆ นอกจากนี้ยังเตรียมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรจนเรียนจบชั้นปริญญาตรี

ด้านมาตรการการดูแลและรักษาความปลอดภัย บริษัทมีการตรวจสภาพอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกเดือน และทุกโครงการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ดูแลโดยตรง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ส่งให้ 2 วันที่ผ่านมา นอกจากร่วมกันสรุปมาตรการเยียวยาผู้สูญเสีย และผู้บาดเจ็บทุกรายแล้ว บริษัทยังประสานงานไปยังสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความชำนาญการพิเศษมาร่วมตรวจสอบโครงการ ทั้งด้านความแข็งแกร่งของโครงสร้าง สาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันหามาตรการป้องกันให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือขออนุญาตรื้อถอนเครนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

26/1/2562  ฐานเศรษฐกิจ (26 มกราคม 2562)

พื้นที่โฆษณา