เอ็กโก กรุ๊ปโชว์กำไร8,073ล้าน ลุยธุรกิจโรงไฟฟ้า-พลังงานต่อเนื่อง

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานในช่วง9 เดือนแรกของปี 2562 เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า 8,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,060 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% หากพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ของปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท มีกำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า 2,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 15 ล้านบาท

ปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงดำเนินธุรกิจต่อเนื่องโดยโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา ประเทศฟิลิปปินส์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 และโรงไฟฟ้าไซยะบุรีสปป.ลาว เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

สำหรับความสำเร็จด้านการลงทุนใหม่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ลงทุนสัดส่วน 44.6% ในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์เน็ตเวิร์ค เพื่อขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาเงินกู้โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2563

ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง “กังดง” ประเทศเกาหลีใต้ คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2563 และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” ใน สปป.ลาว คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2565 นอกจากนี้ยังมีธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 4 ปี 2564

14/11/2562  แนวหน้า (14 พฤศจิกายน 2562)

ผู้สนับสนุน