ปี’63 กทม. ผุด 2 แลนด์มาร์กใหม่ “สะพานเขียว” และ “ระเบียงธรรม 3 ศาสนา”

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุมประสานความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพมหานคร ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และกลุ่ม WE PARK เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสะพานเขียวเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินี – สวนเบญจกิติ” และ “การพัฒนาย่านกะดีจีน”

มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทมหานคร เป็นประธานการประชุมเป็นวันนี้ว่า ที่ประชุมได้หารือการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ย่านสำคัญคือ การพัฒนาสะพานเขียว และการพัฒนาย่านกะดีจีน โดยการพัฒนาสะพานเขียวเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินี – สวนเบญจกิติ อยู่ในพื้นที่เขตปทุมวันและคลองเตย ระยะทาง 1,300 เมตร กรุงเทพมหานครจะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจขึ้นต่อชีวิตของประชาชน ทั้งนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณ คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 150 วัน และจะเริ่มได้ภายในปี 63

การพัฒนาสะพานเขียวนั้น กรุงเทพมหานครได้รับแรงบันดาลใจจากไฮไลต์ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถนำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาปรับปรุงจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้ เมื่อได้รูปแบบที่เหมาะสม กรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้ย่านดังกล่าวมีความปลอดภัย ร่มรื่น สะดวกสบาย และสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระยะที่ 2 ต่อไป

สำหรับการพัฒนาย่านกะดีจีน ซึ่งเป็นทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวประมาณ 650 เมตร เป็นการพัฒนาทางเดินเลียบแม่น้ำซึ่งมีอยู่แล้ว ไม่ได้มีโครงสร้างใหม่รุกล้ำไปในแม่น้ำแต่อย่างใด จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนพบว่าประชาชนเห็นชอบกับโครงการดังกล่าว คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในปี 63 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 360 วัน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงย่านกะดีจีน สะพานด้วน และคลองโอ่งอ่าง เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ภายหลังการปรับปรุงแล้ว UddC ได้เสนอให้ใช้ชื่อ “ระเบียงธรรม 3 ศาสนา” ในย่านดังกล่าว เนื่องจากชาวชุมชนที่อาศัยในย่านกะดีจีน มีทั้งชาวพุทธ อิสลาม และคริสต์ การใช้ชื่อดังกล่าวจะทำให้เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวพื้นที่ และทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

19/11/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (19 พฤศจิกายน 2562)

ผู้สนับสนุน