ตัด8เลนเชื่อมศูนย์ราชการนครปฐม

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เร่งก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097(ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด แบ่งเบาการจราจร คาดแล้วเสร็จเปิดให้บริการ ปี65

การพัฒนาเส้นทางของกระทรวงคมนาคม เชื่อมทุกทิศทั่วไทย ยังคงดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สัญจร นับ 1,000โครงการ โดยเฉพาะถนนระดับดินทั้งกรมทางหลวง ,กรมทางหลวงชนบท อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) อย่างไรก็ตาม นอกจากรัฐจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเป็นสำคัญแล้ว ตลอดสองข้างทางยังสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินให้กับเจ้าของที่ดินอีกด้วย ทั้งนี้ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม มีขนาด 2 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ลักษณะสองข้างทางมีการเจริญเติบโตของเมือง มีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้อีก ส่งผลให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้การเดินทางเข้าสู่ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ไม่สะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรไปมายังศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรและขนส่ง ตลอดจนเป็นการขยายโครงข่ายระบบคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวขึ้นเป็นเส้นทางใหม่ ขนาด 6 - 8 ช่องจราจร เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด (Short Cut) เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.217 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 440 ล้านบาท ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานทรายถมคันทาง คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้ได้ในปี 2565

27/11/2562  ฐานเศรษฐกิจ (27 พฤศจิกายน 2562)

ผู้สนับสนุน