ครม.ไฟเขียว ทอท.ก่อสร้างรันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ 2.1 หมื่นล้าน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัทท่าอากาศยานไทย (ทอท.) จำกัด (มหาชน) วงเงินลงทุนรวม 21,795.941 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทอท.จะสามารถลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (กก.วล.) แล้ว

ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทางวิ่ง 2 เส้น มีขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได้ 64 เที่ยวบินต่อชั่วโมง การสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน เป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ด้านทิศตะวันตกของทางวิ่งเส้นที่ 1 ฝั่งตะวันตก ความยาว 4,000 เมตร ความกว้าง 60 เมตร ภายในปี 2564

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบบทางวิ่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะสามารถรอบรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตและรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้เพียงพอ แม้ในขณะที่ต้องปิดทางวิ่งเส้นใดเส้นหนึ่งเพื่อการซ่อมบำรุงหรือในกรณีฉุกเฉิน และสามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงและระยะเวลาในการครอบครองทางวิ่งของเครื่องบินขนส่งสินค้า

สำหรับผลต่อฐานะทางการเงินของ ทอท. พบว่าในช่วงปี 2562-2571 ทอท.จะมีกำไรสุทธิตลอดระยะเวลา 10 ปี ประมาณ 323,942.464 ล้านบาท หรือเฉลี่ยกำไรสุทธิปีละ 32,394.246 ล้านบาท ขณะที่การประมาณการกระแสเงินสดในช่วงเดียวกันพบว่า ทอท.ยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ ดังนั้น จะใช้เงินรายได้ของ ทอท.มาดำเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทั้งหมด โดยให้ ทอท.ตั้งงบลงทุนประจำปี 2563-2565 รองรับเป็นต้นไป

17/4/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (17 เมษายน 2562)

พื้นที่โฆษณา