EPCO บุญหล่นทับ เตรียมรับทรัพย์อู้ฟู่กว่า 1.25 พันล้าน

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

บอร์ด EPCO ไฟเขียว ขายหุ้นโรงไฟฟ้าเวียดนาม"ฟูเยี้ยน" ให้ BGC มูลค่ารวม 1.259 พันล้านบาท รับเงินสดขยายลงทุนหนุนฐานะการเงินแข็งแกร่ง นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)หรือ EPCO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)มีมติอนุมัติให้บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPCO ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPM ให้กับบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC โดยได้ลงนามซื้อขาย(SPA)ในวันที่ 6 กันยายนพร้อมรับเงินมัดจำ 10%ส่วนที่เหลือภายใน 31 ตุลาคม 62 หลัง BGC ทำ due diligence แล้ว

ทั้งนี้ปัจจุบัน SPM ถือหุ้น 67% ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย PKS ประกอบกิจการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการคือ โครงการ Xuan Tho 1 (โครงการ XT1) และโครงการ Xuan Tho 2 (โครงการ XT2) มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยนของเวียดนาม Ads by AdAsia

"ประโยชน์ที่คาดว่า จะเกิดกับ EPCO คือทำให้เรามีเงินสดเพิ่มขึ้น และมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและลงทุนใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และจะส่งผลให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อไป"

ส่วนแผนการดำเนินงานช่วงที่เหลือปีนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมความพร้อมขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการลมและโซลาร์ลอยน้ำ โดยคณะกรรมการมีมติให้จดทะเบียนบริษัทใหม่อีก 2 แห่งที่ Hong Kong เพื่อการลงทุนในเวียดนามภายใต้ EP Group (HK) Co.,Ltd. ชื่อ EPVN W1 (HK) Co.,Ltd. และEPVN W2 (HK) Co.,Ltd. ส่วนธุรกิจสิ่งพิมพ์ คาดว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดด จากการเข้าถือหุ้นใหญ่ในโรงพิมพ์เนชั่น และแตกไลน์การผลิตในส่วนของกล่องลูกฟูกในไตรมาส 4 เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ช้อปสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น

6/9/2562  ฐานเศรษฐกิจ (6 กันยายน 2562)

พื้นที่โฆษณา