คอนโดย่านแบริ่ง-สำโรง รออนาคต อัตราขายได้ 76%

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

คอลัมน์พร็อพเพอร์ตีโฟกัส วันนี้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเปิดบริการในบางเส้นทาง อีกไม่ช้าจะมีส่วนต่อขยายสีนํ้าเงินอีก 2 เส้น จะเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการ และยังมีส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ ที่กำลังทดลองวิ่ง 1 สถานี หมอชิต ถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ส่วนเส้นทางส่วนต่อขยายที่เปิดบริการก่อนหน้านี้อย่าง รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวใต้ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ช่วยผลักดันให้บริเวณสำโรงซึ่งเป็นย่านการค้าสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการและชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น เนื่องจากสถานีสำโรง เชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองได้ภายใน 20 นาที และยังเป็นสถานีอินเตอร์เชนจ์กับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สำโรง-ลาดพร้าว ทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นในอนาคต

ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย รายงานตลาดคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายช่วงสถานีแบริ่ง-สำโรง ณ กลางปี 2562 มีจำนวนอุปทานทั้งสิ้น 19,312 หน่วย โดยในครึ่งปีแรกของปีนี้มีจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เพียง 639 หน่วย เทียบกับปีที่แล้วในบริเวณนี้มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่สูงถึง 4,834 หน่วยกลุ่มผู้ซื้อหลักเป็นคนไทย ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง บางส่วนซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สินและการลงทุนเนื่องจากระดับราคาขายคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้ยังมีราคาที่จับต้องได้และมีแนวโน้มในการปรับราคาขึ้นในอนาคต จำนวนหน่วยขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้ขายไปได้ทั้งสิ้น 14,679 หน่วย จากจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 19,312 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ 76% มีจำนวนหน่วยเหลือขายทั้งสิ้น 4,633 หน่วย อัตราการขายเฉลี่ยต่อปีของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีอัตราการขายประมาณ 2,400 หน่วยต่อปี

ราคาขาย ณ กลางปี 2562 ของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 81,916 บาท/ตารางเมตร โดยมีช่วงราคาอยู่ที่ 67,000-110,000 บาท/ตารางเมตร มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วงระยะเวลา 7 ปี อยู่ในอัตรา 6.4% ซึ่งราคาขายของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นอีก เนื่องจากหากเทียบกับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณอุดมสุข ระดับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณนั้นหากเป็นอาคารสูงจะมีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 138,000 บาท/ตารางเมตร

13/9/2562  ฐานเศรษฐกิจ (13 กันยายน 2562)

พื้นที่โฆษณา