ทช.ผุดถนนยางพาราสาย ลบ.4021 ทางลัดเชื่อมอยุธยา-ลพบุรี

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบทใช้งบ 14.9 ล้านผุดถนนยางพารา สาย ลบ.4021 แยกอำเภอบ้านแพรกยาว 3.8 กม. ทางลัดเชื่อม "อยุธยา-ลพบุรี" เพิ่มความสะดวกทั้งท่องเที่ยว และขนสินค้าเกษตร

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทข.) กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการซ่อมสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.4021 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 บริเวณบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปบ้านอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระยะทางดำเนินการ 3.800 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 14.990 ล้านบาท แล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว

โดยก่อสร้างเป็นถนนแบบยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร แบ่งเป็นช่วง กม.ที่ 7+000-กม.ที่ 7+850 ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และช่วง กม.ที่ 7+850-กม.ที่ 10+800 ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการซ่อมสร้าง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนให้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

ทั้งนี้ ถนนสายดังกล่าวมีปริมาณการจราจรกว่า 4,600 คันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ สามารถใช้เป็นทางลัด-เลี่ยงไปยังตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ถนนดังกล่าวจึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มาให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ทั้งข้าว มะปราง กระท้อน เป็นต้น

24/9/2562  MGR Online (24 กันยายน 2562)

พื้นที่โฆษณา