info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.234.255.5

เวนคืนที่ดิน 5 หมื่นไร่ ไฮสปีด-2ทางคู่ เหนือ-อีสาน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ปี 2563 โครงการขนาดใหญ่ ถึงคิวก่อสร้าง อย่าง รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระยะทาง 220 กิโลเมตร ล่าสุดพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุต้องเข้าพื้นที่ภายใน 90 วัน ทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กับกลุ่มซีพี หรือบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ลงมือก่อสร้าง

เส้นทาง “หัวจรวด” เริ่มเปิดหน้าดินในท้องที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ที่ผ่านมาได้เปิดประชาพิจารณ์ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เชื่อว่าจะมีที่ดินถูกกระทบกว่า 1,000 แปลงเท่านั้นจาก พ.ร.ฎ. กำหนดแนวเขตไว้ประมาณ 3,000 แปลง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าพนักงานลงพื้นที่ หรือ พื้นที่รวมกว่า 4,300 ไร่ เป็นพื้นที่รถไฟจำนวน 3,571 ไร่ พื้นที่เวนคืน 850 ไร่ จำนวน 42 แปลง โดยส่วนพื้นที่เวนคืนจะใช้เวลาส่งมอบให้ซีพีภายใน 2 ปี นับจากออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เวนคืนที่ดิน ทั้งพื้นที่ที่ถูกกระทบส่วนใหญ่เป็นเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านมาที่ รถไฟทางคู่ 2เส้นทางลงมือเวนคืนในปี 2563 เปิดหน้าดินสร้างทางใหม่ทั้งเส้นทางรวม 678 กิโลเมตร มีที่ดินได้รับผลกระทบ ประมาณ 2.7 หมื่นไร่ กว่า 2,000 หลังคาเรือน โดยสายเหนือ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของระยะทาง 323 กิโลเมตร และ ทางคู่สายอีสานช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กิโลเมตร ที่ผ่านมา รฟท.ทำความเข้าใจกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่มีเสียงคัดค้านน้อยมาก

นอกจากนี้ยังมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอำ กรมทางหลวงลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตทางเพื่อออกพ.ร.ฎ. เวนคืน พื้นที่ที่ถูกกระทบส่วนใหญ่เป็นไร่นา สวนตาลชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรี มองว่าเส้นทางนี้กำหนดแนวเอื้อประโยชน์นายทุน และ บางพื้นที่ตัดผ่านป่าชายเลน จึงต้องพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเออีกครั้ง

ยังมีอีกหลายโครงการที่ต้องดำเนินการในรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ 2 เช่น การขยายท่าอากาศยาน การหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ อาทิ จังหวัดนครปฐม เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งวิธีเจรจาขอซื้อที่ดินและการเวนคืนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีความจำเป็น สร้างความเจริญลงสู่พื้นที่ กลับกัน มีชาวบ้านหลายครอบครัวที่โดนเวนคืนต้องปาดนํ้าตาเดินออกไป

1/1/2563  ฐานเศรษฐกิจ (1 มกราคม 2563)

แนะนำคู่ค้า