info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.59.38

ตอกเข็มบึงกาฬขึ้นสะพานข้ามโขงแห่งที่ 5

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

สะพานมิตรภาพแห่งใหม่ - รัฐบาลไทยและลาว ร่วมกันผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมความสัมพันธ์กันมา 4 แห่งแล้ว ล่าสุดกรมทางหลวงเริ่มสร้างแห่งที่ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ

กรมทางหลวงเปิดหน้าดินอีสาน บูมการค้า ท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ผุดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 แห่ง มูลค่ากว่า 8 พันล้าน ลงเสาเข็มแล้วแห่งที่ 5 “บึงกาฬ-บอลิคำไซ” แบ่งสร้าง 3 ตอน เสร็จปลายปี? เตรียมหารือรัฐบาลลาว สร้างแห่งที่ 6 ปักหมุด “อุบลราชธานี-สาละวัน” ลงทุน 4.3 พันล้าน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมอยู่ระหว่างเร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงหรือสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) และแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) ที่จะสร้างในอนาคต วงเงินรวม 8,295 ล้านบาท เพื่อเชื่อมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และท่องเที่ยว 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว จีน เวียดนาม

โดยได้เริ่มก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 แล้วในส่วนของเนื้องานที่ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยแบ่งสร้าง 3 สัญญา รวม 2,553 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.งานถนนฝั่งไทย ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ ระยะทาง 9.4 กม. เป็นทางแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร วงเงิน 880 ล้านบาท มี บจ.บัญชากิจ เป็นผู้ก่อสร้าง เริ่มสัญญาวันที่ 30 มิ.ย. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ธ.ค. 2565

2.งานด่านฝั่งไทยรวมถนน เป็นงานก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ ระยะทาง 2.683 กม. และงานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนฝั่งไทย วงเงิน 886 ล้านบาท ปัจจุบันเซ็นสัญญาแล้ว มี บจ.เทิดไท แอนด์ โค เป็นผู้ก่อสร้าง เริ่มสัญญาวันที่ 25 ก.ย. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มี.ค. 2566 และ 3.งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย และงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน วงเงิน 787 ล้านบาท มี บจ.นภาก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6 อุบลราชธานี-สาละวัน

“ทั้งโครงการใช้เงินสร้าง 3,930 ล้านบาท เป็นงบประมาณรัฐบาลไทยลงทุน 2,630 ล้านบาท ส่วน สปป.ลาวใช้เงินกู้จากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือเนด้า 1,300 ล้านบาท มีระยะทางรวม 16.18 กม. แยกเป็นงานฝั่งไทย 12 กม. และฝั่งลาว 2.8 กม.”

แนวจะสร้างอยู่บนพื้นที่ ต.วิศิษฐ์ ต.ไคสี และ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ ตรงข้ามกับเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว จะมีสะพานข้ามแม่น้ำโขง 1 แห่ง ยาว 1.35 กม. ขนาด 2 ช่องจราจร เชื่อมฝั่งไทยกับลาว พร้อมถนนตัดใหม่เป็นถนนเลี่ยงเมือง 4 ช่องจราจรในฝั่งไทย เชื่อมทางหลวงสาย 222 (บึงกาฬ-พังโคน) จาก จ.หนองคายไปยัง จ.นครพนม และ จ.สกลนคร ฝั่งลาวเป็นถนน 2 ช่องจราจร 2.86 กม.

มีจุดเริ่มต้นที่ฝั่งไทยบริเวณจุดตัดทางหลวงสาย 222 กม.ที่ 123+430 จะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกผ่านพื้นที่เกษตรกรรม เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับทางหลวงชนบท สาย 3217 ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านหนองนาแซง แล้วมุ่งหน้าไปตัดทางหลวงชนบทสาย 3013 ที่บ้านห้วยดอกไม้ ใกล้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ผ่านด่านพรมแดนฝั่งไทย บริเวณทิศตะวันออกของหนองกุดจับ ก่อนยกระดับข้ามทางหลวงสาย 212 กม.ที่ 125+925 ที่บ้านดอนยม ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำโขง 200 เมตร จุดที่ข้ามแม่น้ำโขงจะผ่าน ต.บึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ และ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ และสิ้นสุดที่ทางหลวงสาย 13 กม.ที่ 136+677

อีกโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี-สาละวัน สปป.ลาว วงเงิน 4,365 ล้านบาท เป็นการลงทุนฝั่งไทย 1,500 ล้านบาท ฝั่ง สปป.ลาว 1,860 ล้านบาท สะพาน 1,005 ล้านบาท ระยะทางรวม 1.607 กม. โดยสะพานยาว 1,020 เมตร ฝั่งไทย 517 เมตร ฝั่งลาว 70 เมตร ออกแบบเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอข้อตกลงร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับ สปป.ลาว ในการดำเนินโครงการ

20/10/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (20 ตุลาคม 2563)

แนะนำคู่ค้า