info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.59.38

เวนคืน “โคราช-ขอนแก่น” 1.2 หมื่นไร่ ทุ่มแสนล้านสร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

มอเตอร์เวย์สายใหม่สร้างจาก “นครราชสีมา-ขอนแก่น” เป็นอีกหนึ่งโปรเจ็กต์ที่ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” เจ้ากระทรวงคมนาคม หอบไปโรดโชว์ครั้งลงพื้นที่ 3 จังหวัดอีสานใต้ “อำนาจเจริญ-ยโสธร-มุกดาหาร”

ปัจจุบัน “ทล.-กรมทางหลวง” ได้ศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสร็จแล้ว เป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่ รูปแบบถนนระดับดิน ขนาด 4 ช่องจราจร มีระยะทาง 202 กม. ทั้งโครงการใช้เงินลงทุนประมาณ 103,915 ล้านบาท

แยกเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา 42,935 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดิน 6,505 ล้านบาท มีที่ดินถูกเวนคืน 4,651 แปลง หรือ 12,950 กว่าไร่ สิ่งปลูกสร้าง 180 หลัง ค่างานด่านเก็บค่าผ่านทาง และงานระบบ 6,206 ล้านบาท ค่าพัฒนาที่พักริมทาง 2,352 ล้านบาท ค่าดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) 42,664 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 3,253 ล้านบาท

สำหรับแนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา มหาสารคาม และขอนแก่น แนวแยกออกจากมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา บริเวณ กม.183+000 ในพื้นที่ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ ตัดมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่พื้นที่ ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ ก่อนจะเข้าสู่จุดพักรถ (rest stop) บริเวณ กม.187+400 มุ่งหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่ ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ ต.พลกรัง และ ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา แล้วเข้าสู่พื้นที่ อ.โนนไทยผ่าน ต.สำโรง ต.กำปัง และ ต.ด่านจาก ก่อนจะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 205 บริเวณ กม.209+700 ในพื้นที่ ต.โนนไทย ก่อนจะเข้าสู่ศูนย์บริการทางหลวง (service center) บริเวณ กม.213+700 ในพื้นที่ ต.ด่านจาก อ.โนนไทย

และจึงเข้าสู่ ต.มะค่า จากนั้นแนวเข้าสู่พื้นที่ อ.โนนสูงผ่าน ต.ลำคอหงษ์ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2067 บริเวณ กม.228+000 ในพื้นที่ ต.ขามเฒ่า แล้วจึงเข้าสู่ ต.พลสงคราม ผ่านจุดพักรถ (rest stop) บริเวณ กม.238+700 ก่อนจะข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณ กม.242+000 ผ่าน ต.มะค่าแล้วจึงเข้าสู่พื้นที่ อ.คง ผ่าน ต.ดอนใหญ่ ต.เมืองคง และ ต.คูขาด ในพื้นที่ ต.คูขาด อ.คง แนวจะตัดทางหลวงหมายเลข 2150 เชื่อมต่อเป็นทางแยกต่างระดับบริเวณ กม.251+000 ก่อนแนวจะเข้าสู่พื้นที่ ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ และ ต.โนนประดู่ อ.สีดา

ผ่านสถานที่บริการทางหลวง (service area) บริเวณ กม.268+100 แล้วจึงตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 202 เข้าเชื่อมต่อเป็นทางแยกต่างระดับ บริเวณ กม.272+300 แล้วจึงผ่าน ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ และ ต.สามเมือง อ.สีดา จากนั้นเข้าสู่พื้นที่ อ.บัวลาย ผ่าน ต.เมืองพะไล ต.หนองหว้า ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 2 เชื่อมต่อเป็นทางแยกต่างระดับ บริเวณ กม.287+500 ก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย

จากนั้นแนวเข้าสู่พื้นที่ ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล โดยผ่านจุดพักรถ (rest stop) บริเวณ กม.298+100 แล้วจึงเข้าสู่ ต.พันโจด อ.หนองสองห้อง ตัดทางหลวงหมายเลข 207 เชื่อมต่อเป็นทางแยกต่างระดับ บริเวณ กม.307+000 พื้นที่ ต.หนองเม็ก ผ่านพื้นที่ ต.สำโรง ต.วังหิน และ ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา ก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ อ.บ้านไผ่ แนวในช่วงนี้จะผ่าน ต.ป่าปอ เข้าศูนย์บริการทางหลวง (service center) บริเวณ กม.328+100 ผ่าน ต.แคนเหนือ ต.บ้านลาน แล้วจึงตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 23 เชื่อมต่อเป็นทางแยกต่างระดับ บริเวณ กม. 341+000 ในพื้นที่ ต.หินตั้ง แล้วจึงมุ่งขึ้นทิศเหนือผ่าน ต.ภูเหล็ก

จากนั้นแนวเข้าสู่พื้นที่ อ.โกสุมพิสัย ผ่านจุดพักรถ (rest stop) บริเวณ กม.355+500 พื้นที่ ต.ดอนกลาง ผ่านพื้นที่ ต.วังยาว แล้วจึงตัดทางหลวงหมายเลข 208 เชื่อมต่อเป็นทางแยกต่างระดับบริเวณ กม. 370+000 จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงซ้าย โดยมีตำแหน่งด่านเก็บค่าผ่านทางแบบ barrier type บริเวณ กม.376+500 ในพื้นที่ ต.เขวาไร่ และผ่าน ต.โพนงาม จากนั้นจึงยกระดับข้ามแม่น้ำชีเข้าสู่พื้นที่ ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จากนั้นแนวจาก กม.381+500 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการรูปแบบถนน และโครงการจะมีทางขนานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองตลอดแนวก่อนจะสิ้นสุดโครงการบนทางหลวงหมายเลข 230 ในพื้นที่ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น

นอกจากนี้ ในแนวเส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับ 10 แห่ง เชื่อมกับถนนในพื้นที่ ได้แก่ ต่างระดับขามทะเลสอ ต่างระดับโนนไทย ต่างระดับโนนสูง ต่างระดับคง ต่างระดับบัวใหญ่ ต่างระดับบัวลาย ต่างระดับพล ต่างระดับบ้านไผ่ ต่างระดับโกสุมพิสัย และต่างระดับขอนแก่น ยังมีจุดพักรถขนาดเล็กและใหญ่ไว้รองรับการเดินทาง อาทิ บริเวณ อ.ขามทะเลสอ 13 ไร่ อ.โนนสูง 56 ไร่ อ.บัวใหญ่ 67 ไร่ อ.บ้านไผ่ 74 ไร่

ในแผนงานของกรมทางหลวงในปี 2563-2565 เป็นการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) สำรวจออกแบบและศึกษารูปแบบ PPP ในปี 2565 ขออนุมัติโครงการปี 2566 เริ่มเวนคืนและประมูลก่อสร้างปี 2567-2568 เปิดบริการในปี 2571 คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรอยู่ที่ 41,801 คัน/วัน และในอนาคตจะขยายเส้นทางไปถึง จ.หนองคายอีกด้วย

28/10/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (28 ตุลาคม 2563)

แนะนำคู่ค้า