info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.213.192.104

คมนาคมจี้รฟม. ให้ปรับรูปแบบ รถไฟฟ้า‘ภูเก็ต’ ใช้‘ล้อ แทนราง

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่าได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา (LRT/Tram) จ.ภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติ-ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 41.7 กิโลเมตร (กม.) วงเงินประมาณ 35,000 ล้านบาท ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)นอกสถานที่ (ครม.)สัญจร ที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับทราบ และได้มีการมอบให้ รฟม. ไปพิจารณาปรับรูปแบบระบบการเดินรถเพื่อลดต้นทุนค่าก่อสร้าง

โดยปัจจุบันในต่างประเทศ ได้มีการปรับมาใช้เป็นรถเมล์ไฟฟ้า (EV) ล้อยางกันแล้ว ช่วยประหยัดค่าก่อสร้างได้หมื่นกว่าล้านบาท เพราะไม่ต้องทำระบบราง และระบบอาณัติสัญญาณอีกทั้งยังเกิดประโยชน์กับประชาชน เพราะค่าโดยสารจะถูกลงด้วย

ทั้งนี้ทาง รฟม. กำลังออกแบบรายละเอียดโครงการยังสามารถปรับปรุงได้ และในร่างเงื่อนไขเอกสารการประกวดราคา (TOR) ก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องเป็นแทรมเท่านั้น ดังนั้นเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ก็ควรเปลี่ยนการเดินรถในรูปแบบเดิมๆ ที่มีราคาแพง และความคุ้มค่าน้อย เพราะจากการดูผลการศึกษาล่าสุด ก็พบว่ามีผู้ใช้บริการเพียงแค่ประมาณ 39,000 คนต่อวัน โดยในการปรับรูปแบบระบบการเดินรถดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่นานว่าจะเลือกใช้รูปแบบใด ซึ่งเบื้องต้นรูปแบบคล้ายรถเมล์ BRT แต่เป็นแบบไฟฟ้า วิ่งตามแนวเกาะกลางถนน โดยคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาเห็นชอบได้ภายในปี 2563 และมีแผนจะเปิดให้บริการในปี 2569

6/11/2563  แนวหน้า (06 พฤศจิกายน 2563)

แนะนำคู่ค้า