info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.45.252

โรงแรมพัทยาเนื้อหอม นักลงทุนสนใจซื้อมากขึ้น

Hotel News / ข่าวหมวดโรงแรม

นายจักรกริช จักรพันธุ์ ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการ หน่วยธุรกิจบริการการลงทุนด้านโรงแรม ภาคพื้นเอเชีย เจแอลแอล กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้รับการติดต่อสอบถามจากนักลงทุนจำนวนมากที่สนใจหาซื้อโรงแรมในพัทยา ขณะที่เรายังไม่เห็นการขยายตัวของแนวโน้มที่ของเจ้าของโรงแรมมีการนำโรงแรมออกมาขายลดราคาโดยเฉพาะโรงแรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับนักลงทุนสถาบัน แต่สถานการณ์ขณะนี้ยังอ่อนไหวและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากเจ้าของโรงแรมยังประสบปัญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอรองรับต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้น หากวิกฤตการณ์ยังคงยืดเยื้อออกไปอีก มีความเป็นได้ว่า ราคาที่ผู้ขายและผู้ซื้อต้องการจะขยับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกันมากขึ้นในที่สุด

“กรณีที่เจ้าของตัดสินใจขายโรงแรม กระบวนการขายจำเป็นต้องปรับให้สอดรับกับสถานการณ์ผู้ขายต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในเรื่องเงื่อนไขการขาย อาทิ ผู้ขายอาจเสนอให้เงินกู้บางส่วนแก่ผู้ซื้อ รับประกันรายได้ให้กับผู้ซื้อ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อแบ่งการชำระเงินเป็นงวดๆ หรือยืดเวลาการส่งมอบทรัพย์สิน ซึ่งทั้งหมดนี้ จะช่วยให้ผู้ขายมีโอกาสเรียกราคาที่สูงขึ้นได้ ทำให้การตกลงซื้อขายมีความเป็นไปได้มากขึ้น”

จากมาตรการคุมเข้มการเดินทางข้ามพรมแดน ทำให้นักลงทุนที่มีความเคลื่อนไหวสูงในตลาดโรงแรมของไทยขณะนี้เป็นนักลงทุนภายในประเทศ ต่างจาก 10 ปีที่ผ่านมา ที่เป็นนักลงทุนต่างชาติเป็นสำคัญ โดยอ้างอิงจากธุรกรรมการซื้อขายโรงแรมที่เจแอลแอลเป็นตัวแทนการปิดการขายไปเกือบ 40 แห่งในประเทศไทย ด้วยมูลค่ารวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท ในช่วงดังกล่าว

7/11/2563  แนวหน้า (07 พฤศจิกายน 2563)

แนะนำคู่ค้า