info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.213.192.104

บีซีพีจี โชว์เพิ่มทุนฉลุย! เดินหน้าขยายลงทุนโรงไฟฟ้า

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี เปิดเผยว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่(Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 5 บาท ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน

ราคาเสนอขาย 11.50 บาท ซึ่งได้มีการเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ต่อศักยภาพในการเติบโตของบีซีพีจี ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน โดย เงินเพิ่มทุนบางส่วนเตรียมไปใช้สำหรับการชำระหนี้สถาบันการเงิน

ในส่วนของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่บีซีพีจี ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาเต็มสัดส่วน เพื่อเสริมฐานะทางการเงินของบีซีพีจี ให้มีความแข็งแกร่ง รองรับแผนขยายธุรกิจในอนาคต ขณะเดียวกันหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ให้กับ พิลกริม พาร์ทเนอร์ส เอเชีย และ แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส ได้ใช้สิทธิและใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว

“การเพิ่มทุนครั้งนี้ทำให้ บีซีพีจี ได้รับเงินประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาท ทำให้ฐานทุน มีความแข็งแกร่งทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างโอกาสในการขยายการลงทุน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต”

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 3,750 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการใช้เงินในปี 2563-2566 และนำไปชำระคืนเงินกู้สำหรับการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย ในปี 2563-2565

นอกจากนี้ยังเตรียมไปชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนในการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ รวมถึงการนำเงินไปลงทุนสำหรับการติดตั้งสายส่งสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนาม

ได้ตามแผน รวมประมาณ 1,870 ล้านบาท ภายในปี 2563 ส่วนที่เหลืออีก 3,700 ล้านบาท จะนำไปใช้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศภายในปี 2563-2564

16/11/2563  แนวหน้า (16 พฤศจิกายน 2563)

แนะนำคู่ค้า