info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

ฟันธงสนามบินสตูล ปักหมุดต.เจ๊ะบิลังพื้นที่3.5พันไร่

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมท่าอากาศยาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2ก่อสร้าง สนามบินสตูล คาดปักหมุดตำบลเจ๊ะบิลัง บนพื้นที่ 3,500 ไร่ ใช้เวลา 31 นาทีเข้าเมือง 6ก.พ.63 นาย สมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอภัยนุราช 1 ชั้น 2 โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมประชุมราว 400 คน ทั้งนี้ คณะผู้ศึกษาโครงการฯ ได้สรุปภาพรวมของโครงการ พื้นที่ที่เหมาะสม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแบบเบื้องต้นของท่าอากาศยาน จากการศึกษาความเป็นไปได้นั้น

โดยเห็นว่าพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล จะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองสตูล บริเวณตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองสตูลประมาณ 31 นาที จากท่าเรือปากบาราประมาณ 46 นาที ห่างจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประมาณ 95 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ภาพรวมเป็นพื้นที่ราบ ไม่เสี่ยงน้ำท่วม และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ ไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน โดยภายหลังจากนี้ที่ประชุมจะจัดทำข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

6/2/2563  ฐานเศรษฐกิจ (6 กุมภาพันธ์ 2563)

แนะนำคู่ค้า