info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

“เทอร์มินัล2“สนามบินนครศรีฯคืบ1.38%

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

วันนี้ ( 8 กุมภาพันธ์) นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ระหว่างลงพื้นที่ติดผลการดำเนินงาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า การก่อสร้างอาคาร

ที่พักผู้โดยสารหลังที่ 2 ขนาด 30,600 ตารางเมตร สูง 3ชั้น คืบหน้า 1.38 % คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ ภายในเดือนมีนาคม 2565 รองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมง ,โครงการก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเข้า - ออกเขตพื้นที่การบิน ความคืบหน้า45.03% โครงการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน์ ความคืบหน้า 33.18% โครงการระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ความคืบหน้า29.50%นอกจากนี้มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานฯ ประจำปี 2563 - 2564 ได้แก่ การก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์ จัดซื้อที่ดินสำหรับต่อเติมและขยายทางวิ่งเป็น 2,500 เมตร แผนพัฒนาท่าอากาศยานฯ ประจำปี 2564 - 2566 ได้แก่ การก่อสร้างเสริมผิวทางวิ่งทางขับเดิมและขยายลานจอดอากาศยานรองรับอากาศยานขนาดโบอิ้ง 737 ได้ 14 ลำ และต่อเติมความยาวทางวิ่ง สำหรับโครงการก่อสร้างคันทางและระบบป้องกันน้ำท่วม มีความคืบหน้า 96.09% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ สำหรับ สนามบิน นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 1,814 ไร่ อาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 5,580 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 450 คนต่อชั่วโมง ความยาวทางวิ่งขนาด 45 ? 2100 เมตร ลานจอดอากาศยานรองรับอากาศยานแบบโบอิ้ง 737/A320 ได้ 9 ลำ ลานจอดรถยนต์สามารถจอดรถยนต์ได้ 200 คัน มีสายการบินให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบิน nokair AirAsia และ Thai Lion Air จำนวน 30 เที่ยวบินต่อวัน ขณะมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคดรนา ที่ผ่านมาท่าอากาศยานฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่าง การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีป้องกันและสังเกตอาการ ทำความสะอาดฆ่าชื้ออุปกรณ์และพื้นที่ให้บริการ แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า เป็นต้น สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ท่าอากาศยานฯ ได้ทำความสะอาดเส้นทางเข้า - ออกท่าอากาศยาน เขตพื้นที่การบิน พื้นที่ก่อสร้างเส้นทางขนวัสดุ และร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจวัดควันดำยานพาหนะของท่าอากาศยาน ยานพาหนะสำหรับให้บริการอากาศยาน ยานพาหนะให้บริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม นายถาวร ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ดำเนินการดังนี้1. ดูแล อำนวยความสะดวกการให้บริการผู้โดยสารที่มาใช้บริการโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่าอากาศยาน2. เข้มงวด กำกับ ควบคุมการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน3. นำเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้การออกแบบตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่4. ดำเนินการตามนโยบาย "เชื่อมไทยเชื่อมโลก" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเชื่อมต่อการเดินทาง5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของท่าอากาศยานทุกแห่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป6. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชั่น Thai Flight Info สำหรับตรวจสอบข้อมูลตารางการบินของท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ข้อมูลสำคัญของท่าอากาศยาน แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

8/2/2563  ฐานเศรษฐกิจ (8 กุมภาพันธ์ 2563)

แนะนำคู่ค้า