info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

คมนาคมเด้งรับคำสั่งบิ๊กตู่ เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบรางโดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่ตามข้อสั่งการสำคัญของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสร้างคุณภาพชีวิตด้านการขนส่งเดินทางที่ดีให้ประชาชน โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 7 โครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประกอบด้วย โครงการรถไฟทางคู่เส้นทาง ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย และชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2563 เส้นทางลพบุรี -ปากน้ำโพ มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 และเส้นทางประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร, มาบกะเบา - ชุมทางจิระ, นครปฐม-หัวหิน, หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 และหากเกิดอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินล่าช้าให้ ร.ฟ.ท. เร่งแก้ไขพร้อมรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบทันที

สำหรับโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางใหม่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติแล้วให้ ร.ฟ.ท. เร่งดำเนินการประกวดราคางานก่อสร้าง ส่วนเส้นทางบ้านไผ่ - มุกดาหาร -นครพนม เร่งผลักดันรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ผ่านความเห็นชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยเร็ว และให้เสนอการปรับปรุงข้อมูลโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 7 โครงการ ตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แก่ ปากน้ำโพ - เด่นชัย, เด่นชัย -เชียงใหม่, ขอนแก่น - หนองคาย, ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี, ชุมพร - สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ – สงขลา และชุมทางหาดใหญ่ -ปาดังเบซาร์ และส่งให้ สศช. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบต่อไป

นอกจากนี้ยังสั่งการให้กรมการขนส่งทางรางเร่งศึกษาการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและการใช้ประโยชน์ระบบรถไฟให้เต็มประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศในอนาคตอันใกล้

15/2/2563  แนวหน้า (15 กุมภาพันธ์ 2563)

แนะนำคู่ค้า