info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.147.211

เชียงใหม่-ภูเก็ต พร้อมสุดตอกเข็มรถไฟฟ้า

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมราง พร้อมให้คำปรึกษาท้องถิ่นเมืองรอง ลุยรถไฟรางเบา แก้ปัญหาจราจร เผยเชียงใหม่-ภูเก็ต พร้อมสุด สมุทรปราการ หารือเดินรถเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ

จากชุมชนขยายปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ส่งผลให้จังหวัดในหัวเมืองใหญ่ต่างลงทุนทำแผนรับมือ แก้ปัญหาจราจร ด้วยการลงทุนระบบราง เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจาก รัฐบาลมีงบประมาณจำกัด จึงเปิดให้แต่ละท้องถิ่นที่มีความพร้อม เสนอโครงการลงทุน โดยใช้เม็ดเงินจากการจัดเก็บรายได้และการลงขันของภาคเอกชนในพื้นที่ ที่ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ก่อนส่งมอบให้กรมการขนส่งทางราง ดำเนินงาน แต่หากจังหวัดใดต้องการมีระบบขนส่งทางราง สามารถขอรับคำปรึกษาจากกรมการขนส่งทางรางได้ตามนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาจราจรในท้องที่ชุมชนเมือง โดยเฉพาะเมื่อทันทีที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางรางบังคับใช้ สำหรับจังหวัดหัวเมืองใหญ่ที่เสนอแผนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า รับส่งผู้โดยสารในเขตเมือง ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ฯลฯ แต่ที่มีความพร้อม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง สะท้อนมีเพียง 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ และ ภูเก็ต คาดว่าจะลงมือได้ก่อนปีหน้า ส่วน นครราชสีมา และขอนแก่น อยู่ระหว่างเตรียมการ

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา เชียงใหม่ เริ่มจากช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ ไปจนถึงแยกแม่เหียะสมานสามัคคี ระยะทาง 12.5กิโลเมตร และเส้นทางภูเก็ต ช่วงท่านุ่นถึงท่าอากาศยานภูเก็ตสิ้นสุดโครงการที่ ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 41.7 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงเฉพาะจังหวัดหัวเมืองใหญ่เท่านั้นปัจจุบันจังหวัดเมืองรอง ชุมชนเริ่มขยาย นักท่องเที่ยวเริ่มเข้าพื้นที่ เมืองเริ่มแออัดเต็มไปด้วยรถยนต์ ส่วนระบบขนส่งสาธารณะ มีจำกัด เทศบาลในแต่ละจังหวัด สามารถรวมตัวกันตั้งบริษัทพัฒนาโครงการระบบราง โดยไม่ต้องรอให้เมืองขยาย เพราะไม่เช่นนั้นการก่อสร้างอาจเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประเมินว่าเทศบาลทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ ต้องวางแผนลงทุนโครงการดังกล่าวได้ และสามารถหารือมายังกรมการขนส่งทางรางได้โดยตรง เช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการ ที่ต้องการลงทุนรถไฟรางเบาในพื้นที่เชื่อมโยง ภายในเขตเมืองกับรถไฟฟ้า เส้นทางหลักและสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้การนำระบบรางมาใช้ การจัดทำจุดจอดรถยนต์ และเดินทางต่อทางราง จะช่วยแก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด “เมืองขยายตัวรวดเร็ว ทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อม ไม่เฉพาะเจาะจงต้องเป็นจังหวัดหลัก หากเป็นจังหวัดรองต้องเริ่มวางแผน นับตั้งแต่บัดนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วหากเมืองขยาย จะกระทบ ต้นทุนการเวนคืน”

15/2/2563  ฐานเศรษฐกิจ (15 กุมภาพันธ์ 2563)

แนะนำคู่ค้า