info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.125.76

คุมเข้ม สกัดโควิด ไซต์งานก่อสร้าง

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

สมาคมก่อสร้าง ออกหนังสือถึงบริษัทรับเหมาดูแล ไซต์งาน-คนงาน สกัดโควิด ปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกประกาศ ที่ 0053/2563 ออกหนังสือ แจ้งสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ,ผู้ประกอบการ, ผู้ค้าวัสดุ เครื่องมือเครื่องจักร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยประชาชน บริษัท และหน่วยงานต่างๆ นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ระบุแม้ในไซต์งานก่อสร้าง จะมีความเสี่ยงน้อยกับไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เนื่องจากทำงานกลางแจ้งมีแสงแดดคอยฆ่าเชื้อ อีกทั้งไม่ค่อยมีคนออกไปแหล่งมั่วสุม มักพักผ่อนอยู่ตามแคมป์คนงาน แต่เพื่อเป็นการช่วยลดภาระรัฐบาล และรับผิดชอบต่อสังคม สมาคมขอความร่วมมือส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลบริหารจัดการเขตก่อสร้าง ที่พักคนงาน เพื่อคำนึงถึงความปลอด ภัยเป็นหลัก ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำการดูแลบริหารจัดการเขตก่อสร้างและที่พักคนงาน ด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณเขตก่อสร้างและที่พักคนงาน, จัดให้มีแม่บ้านดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบริเวณจุดที่มีความเสี่ยงตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งที่กลับเข้าหน่วยงาน, สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงาน, วัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน่วยงาน, สวมถุงมือ, เว้นระยะห่างการสนทนา หรือพบปะ 1-2 เมตร

สถานประกอบการไม่ควรมีการอนุญาตให้บุคลากร แรงงานก่อสร้างไปติดต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็นช่องทางการนำเชื้อโรคแพร่เข้าสู่เขตก่อสร้างและที่พักคนงาน แต่หากมีความจำเป็น ควรมีการเฝ้าระวังติดตามอาการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากให้ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในเขตก่อสร้างและที่พักคนงาน หรือมีบุคลากร/แรงงานก่อสร้างตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เจ้าของสถานประกอบการหรือหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติดังนี้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ และส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาลโดยเร่งด่วน

ออกคำสั่งให้บุคลากร/แรงงานก่อสร้างที่ทำงานใกล้ชิดหรือเคยสัมผัสตัวผู้ป่วย หยุดงานและกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ทั้งนี้ สถานประกอบการจะต้องจัดให้มีพื้นที่พักอาศัยและสาธารณูปโภคแยกออกจากส่วนรวม เพื่อรองรับการกักตัวกรณีตรวจพบบุคลากร/แรงงานก่อสร้างเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง หรือวัดอุณหภูมิได้เกิน 37.5 องศาเซลเซียสหน้า 19-20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3,565 วันที่ 12-15 เมษายน 2563

13/4/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (13 เมษายน 2563)

ช่องยูทูปของ iCONS