info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.125.76

รฟท.ยันเปิดใช้ปี 65 รถไฟทางคู่สายใต้ นครปฐม-ชุมพร

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะแรก ช่วงนครปฐม-ชุมพร ระยะทาง 421 กิโลเมตร งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 33,982 ล้านบาท ว่า ความคืบหน้าในภาพรวมของโครงการฯคิดเป็น55.821% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 63.697% ของโครงการ โดยสาเหตุเนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างหลายจุดจึงได้มีการปรับแบบเพื่อลดผลกระทบและให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันได้เร่งรัดงานโยธาให้แล้วเสร็จตามแผนงานในปี 2564 คาดว่าจะสามารถติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมเปิดให้บริการในปี 2565

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้มีการแบ่งออกเป็น 5 สัญญา ได้แก่ 1.ช่วงนครปฐม -หัวหิน สัญญาที่ 1 (นครปฐม-หนองปลาไหล) ระยะทาง 93 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 8,198 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน แผนงานกำหนดไว้ 73.992% ความคืบหน้าผลงาน54.764% ล่าช้ากว่าแผน 19.228% โดยมีบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนี่ยริ่ง1964 จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน

2.ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 2(หนองปลาไหล-หัวหิน) ระยะทาง 76 กิโลเมตรมี บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน3.ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กิโลเมตร มี บมจ.อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน

4.ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 1 (ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย) ระยะทาง 88 กิโลเมตร มีกิจการร่วมค้า เคเอส-ซี เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานและ 5.ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2 (บางสะพานน้อย-ชุมพร) ระยะทาง 79 กิโลเมตร มี กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน

21/4/2563  แนวหน้า (21 เมษายน 2563)

ช่องยูทูปของ iCONS