info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.125.76

สร้างทางข้าม-ทางต่างระดับ 153 แห่งทั่วประเทศ แก้จุดตัดรถไฟลดอุบัติเหตุ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมมีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง

ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าวด้วยการก่อสร้างสะพานหรือทางลอด เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ และอำนวยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจร

รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของ ร.ฟ.ท. ซึ่งการดำเนินงานของกรมแบ่งออกเป็นการก่อสร้างทางข้ามต่างระดับ จำนวน 42 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 10 แห่ง ได้แก่

1. ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยก ทล.315 – บ้านเก่า อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 189.230 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

2. ทางหลวงชนบทสาย ศก.4003 แยก ทล.2076 – บ้านห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน, โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 119.114 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563

3. ทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023 แยก ทล.3233 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง, นครชัยศรี จ.นครปฐม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 211.004 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565

4. ทางหลวงชนบทสาย พบ.1010 แยก ทล.4 – บ้านหนองโรง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 111.900 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

5. ทางหลวงชนบทสาย อต.2014 แยก ทล.11 – บ้านนายาง, บ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 230.516 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

6. ทางหลวงชนบทสาย พบ.1001 แยก ทล.4 – บ้านทุ่งขาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 103.700 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563

7. ทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยก ทล.4 – บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 113.019 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563

8. ทางหลวงชนบทสาย ปข.1014 แยก ทล.4 – บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้าง 162.442 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563

9. ทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 แยก ทล.41 – บ้านบางใบไม้ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 224.091 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

10. ทางหลวงชนบทสาย ปข.1003 แยก ทล.4 – บ้านโพธิ์เรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 288.700 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565

สำหรับในส่วนของทางข้ามระดับดิน จำนวน 111 แห่ง ขณะนี้ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

30/4/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (30 เมษายน 2563)

ช่องยูทูปของ iCONS